Sluipmoordenaar Lasrook

lasrook-lassen

De gezondheidsrisico’s van lasrook worden nog steeds te vaak onderschat. Dat komt doordat de inademing van lasrook meestal niet direct klachten geeft. Behalve oogirritaties, heesheid en keelpijn tijdens of vlak na het werk, lijkt lassen en snijden tamelijk onschadelijk.

Een hete lasspat brandt op de huid. Dat voel je direct. Het inademen van lasrook, ook in heel kleine hoeveelheden, kan de luchtwegen schaden. De langetermijneffecten zijn nog niet allemaal bekend, maar dat lasrook absoluut niet gezond is, staat vast. Uiteraard hangt de mogelijke gezondheidsschade door lasrook af van het soort materiaal én het gebruikte lasproces.

In het algemeen wordt er vanuit gegaan dat lasrook van roestvast staal (RVS) schadelijker is voor de gezondheid dan lasrook van ongelegeerd staal. Deskundigen van de werkgroep van de Gezondheidsraad geven aan dat lasrook van ongelegeerd staal mogelijk effect heeft op de vruchtbaarheid van mannen en dat lasrook van roestvast staal kankerverwekkende eigenschappen heeft. Al met al is het zaak om de bescherming tegen blootstelling aan lasrook veel aandacht te geven.

Download hier informatiebrief lasrook