DEEL III : Kankerverwekkend? Kunstgrasveld met autobanden granulaat – Daar laat je je kind toch niet op spelen?

voetbal-granulaat-2

Gisteren, 20-12-2016, is het onderzoek met de conclusies van het RIVM gepubliceerd.

Hierin wordt in de publiekssamenvatting het volgende gezegd ” Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten.”.

De redenen om de norm dichter bij consumentenproducten te stellen zijn onder anderen dat “Rubbergranulaat moet voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. Deze norm schrijft voor hoeveel er maximaal van bepaalde stoffen in mag zitten (er bestaat geen norm voor wat eruit mag komen). Het gaat daarbij om stoffen die kankerverwekkend zijn (zoals PAK’s), schadelijk zijn voor het nageslacht of het DNA beschadigen. De hoeveelheid PAK’s in het rubbergranulaat voldoet ruim aan deze norm. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s ligt iets boven de norm voor consumentenproducten.”

Echter begint de publiekssamenvatting met de volgende openingszin “Uit nieuw onderzoek van het RIVM blijkt dat het risico voor de gezondheid van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat, praktisch verwaarloosbaar is. Dat betekent dat het verantwoord is om op deze velden te sporten.”

Met andere woorden, het RIVM hinkt op twee gedachten, zij kunnen niet hard maken dat er geen redenen tot zorg zijn.

Als het gezondheid en veiligheid betreft moet men duidelijk en helder zijn, is men niet zeker of overtuigd dan wacht je in dit geval het Europees en Amerikaans onderzoek af….. Bij twijfel steekt u toch ook niet over?

Wat er niet is onderzocht.
Wel eens naar een wedstrijd of training op een kunstgrasveld gekeken? Hierbij doel ik op die dagen dat het een langere periode droog weer is en redelijke temperaturen. Je ziet dan bij de slidings en stuiteren van de bal niet alleen granulaat opspatten maar ook (fijn) stof. Zover ik na kan gaan is het rapport alleen gebaseerd op laboratoriumonderzoek…… en is dit niet meegenomen…

Download hier het RIVM rapport direct van de RIVM Website!