GRATIS : Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen PGS 6, PGS 15 en PGS 32

pgs-publicatiereeks-gevaarlijke-stoffen-website

De Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen is een handreiking voor bedrijven die gevaarlijke stoffen produceren, transporteren, opslaan of gebruiken, en voor overheden die zijn belast met de vergunningverlening en het toezicht op deze bedrijven.

Op basis van de actuele stand der techniek wordt een overzicht gegeven van voorschriften, eisen, criteria en voorwaarden. Deze publicatiereeks is het referentiekader bij vergunningverlening, het opstellen van algemene regels, en het toezicht op bedrijven, en dient ter invulling van de eigen verantwoordelijkheid van bedrijven.

In de publicatiereeks wordt op integrale wijze aandacht besteed aan arbeidsveiligheid, milieuveiligheid, transportveiligheid en brandveiligheid.

De richtlijnen zijn dusdanig geformuleerd dat in voorkomende gevallen een bedrijf op basis van gelijkwaardigheid voor andere maatregelen kan kiezen.

Als onderdeel van de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen vormt PGS 6:2016 een uitzondering op de andere delen uit de reeks. PGS 6 geeft niet de actuele stand der techniek weer, maar bevat aanwijzingen voor de implementatie van Brzo 2015 en toelichting op de regels zoals deze zijn vastgelegd in het Brzo 2015, de Rrzo en de daarmee verbonden wet- en regelgeving PGS 6:2016 betreft een volledige revisie van PGS 6:2006.

De belangrijkste reden hiervoor is de publicatie van het Brzo 2015 en de Rrzo waarmee de nieuwe PGS 6 in lijn is gebracht.. De indeling van het veiligheidsrapport (VR) is niet aangepast. Een aantal bijlagen is nieuw, zoals de bijlagen over het PBZO-document, het veiligheidsbeheerssysteem (VBS), overstromingsscenario’s, aardbevingsscenario’s, en kwetsbare natuurgebieden.

Download hier onder anderen PGS 6, 15, en 32