Jaarplan Inspectie SZW : De uitvoering van het toezicht in 2017

3-apen

In haar verantwoording wil de Inspectie zich in 2017 meer richten op het maatschappelijk effect en het inzichtelijk maken daarvan. Naar verwachting zal het formuleren van effect, de bijbehorende interventiemix en het zo inzichtelijk en meetbaar mogelijk rapporteren een zoektocht naar de juiste vorm inhouden. Dit proces wordt in dit jaarplan gestart met het per programma explicieter dan voorheen benoemen van beoogd effect, resultaat en rapportagemoment. Waar mogelijk worden effectindicatoren benoemd.

Programma:

Bedrijven met gevaarlijke stoffen:  Beoogd maatschappelijk effect:

 • het verminderen van het risico op blootstelling van werknemers aan gevaarlijke stoffen en het verhogen van de procesveiligheid.
 • Beoogd resultaat: In 2019 voldoet 95% van de op blootstelling geïnspecteerde bedrijven aan de regels.
 • Tevens is in 2019 minstens 30% van de Brzo-bedrijven die in 2017 nog een onvoldoende scoorde, verbeterd naar een voldoende.
 • Rapportage: Jaarverslag 2017 en latere jaren en de Brzo monitorrapportages.

 

Arbeidsuitbuiting:  Beoogd maatschappelijk effect:

 • inzicht in en vermindering van (risico) op arbeidsuitbuiting.
 • Beoogd resultaat: in 2017 uitdiepen en beschrijven problematiek in een subsector, meerdere opsporingszaken aanbrengen om misstanden tegen te gaan en verhogen van meldingsbereidheid.
 • Rapportage: jaarverslag 2017 en latere jaren.

 

Schijnconstructies en cao-naleving:  Beoogd maatschappelijk effect:

 • identificeren en aanpakken schijnconstructies verbeterde publiek-private samenwerking bij cao-naleving.
 • Beoogd resultaat: in 2017 signalement met beschrijving van en aanpak van schijnconstructies en een evaluatie van de publiek-private samenwerking.
 • Gestart wordt met meer inzet op strafrechtelijke handhaving (voorlegging aan OM).
 • Rapportage: publiek maken van een signalement constructies in 2017 en een evaluatienotitie in 2017 en in jaarverslag 2017 en daarna

 

Uitzendbureaus: Beoogd maatschappelijk effect:

 • Eerlijk werk en eerlijke concurrentie door legale tewerkstelling, correcte betaling minimumloon en naleving van werktijden.
 • Beoogd resultaat: Afname van malafiditeit in de sector, geconstateerde overtredingen zijn aangepakt en overtreders zijn gestopt.
 • De gepercipieerde pakkans is vergroot.
 • Versteviging van de informatiepositie zowel nationaal (met stakeholders) als internationaal (o.a. met collegainspectiediensten in de Benelux).
 • Rapportage: Jaarverslag 2017 en daarna.

 

Bouw: Beoogd maatschappelijk effect:

 • Goed opdrachtgeverschap, goed werkgeverschap en goed werknemerschap, duurzamer inzetbaarheid van werknemers doordat er veiliger en gezonder wordt gewerkt en een hoger veiligheidsbesef tot stand is gekomen.
 • Beoogd resultaat: Institutionele opdrachtgevers en uitvoerders kennen hun verantwoordelijkheid voor eerlijk, veilig en gezond werken in de bouw.
 • De naleving van WAV, WML en Waadi is verbeterd evenals de naleving van arbozorgbepalingen aangaande werken op hoogte, fysieke overbelasting, lawaai, en blootstelling aan kwartsstof en hijsarbeid, tevens zijn in aanbestedingsprocedures van benaderde opdrachtgevers meer eisen aan eerlijk, veilig en gezond werken opgenomen en is de kwaliteit van Veiligheid & Gezondheidplannen verbeterd.
 • Niet-nalevers en notoire overtreders zijn aangepakt.
 • Rapportage: Jaarverslag 2017 en daarna.

Hierna volgen onder anderen ook nog Schoonmaak, Metaal, maar ook Psychosociale Arbeidsbelasting et cetera. Zeer lezenswaardig en de moeite waard om door te nemen! Het gehele jaarplan 2017 doornemen? Downloaden kan via deze link op de website van inspectie SZW!