Gezondheid en Welzijn : Zweden en de 6-urige werkdag – geflopt?

verzorgingstehuis

Over de 6-urige werkdag is al veel over gezegd en geschreven. In Zweden zijn er meerdere experimenten gaande, o.a. in een verpleeghuis in Gotenburg. Dit experiment is nog steeds gaande maar wordt misschien gestopt omdat enkele wethouders steeds mee bezwaren hebben aangaande de extra kosten. Er moesten wel 17 extra personeelsleden worden aangenomen om de uren op te kunnen vangen.

Maar wat wegen deze kosten op tegen landurig burn-out of voor de rest van je werkbare leven te worden afgekeurd? Inderdaad de kosten van bedrijfsvoering gaan omhoog, maar ook de arbeidsvreugd en gezondheid van de medewerkers en in dit geval de klant.

Dus minder ziektekosten, werkeloosheidskosten, sociale dienst kosten et cetera!

Lees hier meer over in een artikel van DE MORGEN.