Dodelijk ongeval en 1 zwaar gewonde bij omzagen bomen door particuliere houtzager.

houthakker-treeworker

Het zal je maar gebeuren, ben je samen met een goede kennis een boom aan het omzagen in de bossen van Staatsbosbeheer, komt deze boom neer op de plek waar jullie staan.

Zelf heb ik in een grijs verleden, eind jaren ’70 en begin jaren ’80, menig keer met een zeer goede kennis brandhoutoogst op stam (zoals Staatsbosbeheer het noemt) uit de bossen bij Odoorn – Exloo gehaald.

Mijn zeer goede kennis was in het verleden wel eens met een professionele houthakker aan het werk geweest en wist dus van de hoed en de rand, om het zo maar uit te drukken.

Ik was al lang weer vergeten wat voor handelingen er allemaal moesten worden verricht om een boom veilig om te krijgen, hij wist mij echter zijn volgende praktijkervaringen te vertellen:

 • om te zagen object bekijken en beoordelen welke kant deze, veilig, op moet vallen
 • op juiste hoogte en wijze met kettingzaag zaagsneden aanbrengen
 • constant opletten hoe het steeds instabieler wordend object zich gedraagt
 • ruim voldoende afstand nemen als object aanstalten maakt om te vallen
 • altijd rekening houden met afwijkende veillingsrichting

Dit, en nog veel meer,  had hij meegekregen van een professionele houthakker. Je kreeg destijds echt geen voorlichting of een A4-tje van Staatsbosbeheer mee hoe je het beste en veiligst een boom om moest hakken.

We leven nu in 2017, als Staatsbosbeheer iemand, in dit geval een particulier, toestemming geeft om bomen om te zagen, dan mag je het volgende verwachten:

 • Staatsbosbeheer controleert of de betreffende persoon
  • juiste en deugelijke gereedschappen heeft / gebruikt
  • juiste en deugelijke PBM heeft / gebruikt
  • ove de juiste kennis van zaken én ervaring beschikt
   aangaande het omzagen en afkorten van bomen

Want niet alleen de particuliere houtzager moet aan bepaalde wettelijke eisen en plichten voldoen, ook Staatsbosbeheer is wettelijk verantwoordelijk voor wie wat waar en wanneer en met hun toestemming, werkt in hun bossen. Met andere woorden – het lijkt erop dat ze bij Staatsbosbeheer een probleem hebben…. En met het doorlezen van alleen onderstaande brochure ben je er ook nog niet………..

Staatsbosbeheer geeft aan dat er een overeenkomst is tussen hen en de particuliere houtzager, met daarin opgenomen de veiligheidseisen. Echter in hoeverre worden deze nageleefd en gecontroleerd? Vertrouwen is goed echter controle is beter!

Voor meer informatie Zie Arbowet en aansprakelijkeheid voor Particuliere Houtzagers

En neem ook een kijkje op de website van VBNE met heel veel gratis ARBO infobladen.