BASF Nederland – arrogantie van de macht afgestraft door bevoegd gezag.

onderzoeksraad-voor-de-veiligheid-3-basf

BASF heeft, net als alle Brzo bedrijven, de verantwoordelijkheid om zowel de medewerkers op het terrein (arbeidsveiligheid) als omwonenden en het milieu (omgevingsveiligheid) te beschermen tegen ongevallen met gevaarlijke stoffen. Daarvoor moet BASF alle maatregelen treffen die nodig zijn om zware ongevallen te voorkomen en de gevolgen daarvan voor mens en milieu te beperken.

In totaal zijn er in de drie jaar tot het ongeval in 2015 bij de V44-maalinstallatie 22 ongevallen geweest waarbij nikkelhoudende stof is vrijgekomen. Informatie over de kleinere ongevallen deelde BASF niet met bevoegd gezag, de eigen onderzoeken naar die ongevallen waren summier en er werd slecht gevolg gegeven aan de eigen aanbevelingen.

Uit dit ongevalonderzoek blijkt dat BASF in 2012 zelf al had bepaald dat de V44-maalinstallatie vervangen moest worden. De fabriek werd echter niet door BASF aangepast. De ontoereikende situatie bleef daardoor bestaan met meerdere ongevallen als gevolg.

Opvallend genoeg was het aantal ongevallen geen reden voor BASF om in te grijpen op deze locatie.

De gehele publicatie lezen? Ga dan naar: Onderzoeksraad.nl