DEEL V : Kankerverwekkend? Kunstgrasveld met autobanden granulaat – Daar laat je je kind toch niet op spelen?

zebravisjesvoetbal-granulaat-2voetbal-granulaat-1

Hoe een paar zebravisjes de discussie van kunstgrasvelden met autobanden granulaat weer op doet laaien. Zoals in één van voorgaande publicatie’s al aangeven ‘waar rook is, is vuur.’

Bij de Vrije Universiteit is onderzoek gedaan door rubberkorrels zeven dagen uit te logen in water. Aan het, na centrifuge helder verkregen, extract van dat water stellen ze zowel de bevruchte eitjes (embryo’s) van zebravisjes bloot, als ook de zebravisjes zelf.

Zij doen 2 bevindingen:

  • 1. 40 embryo’s van de zebravisjes worden 24 uur blootgesteld aan het water. Alle 40 embryo’s gaan binnen vijf dagen dood.
  • 2. visjes, larven van vijf dagen oud, die aan het water met rubberkorrels zijn blootgesteld hyperactief gedrag vertonen. De visjes in de controlegroep, die in gewoon water zwemmen, vertonen dat gedrag niet.

Het RIVM, welke in een eerder onderzoek aangaf dat rubbergranulaat niet schadelijk is voor de mens, reageert als volgt op het onderzoek:

  • Het RIVM neemt het VU onderzoek serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat voor het milieu. Het VU zebravis-onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is.

Nogmaals waar rook is, is vuur. Er is maar 1 mogelijkheid om een einde te maken aan deze voordurende discussie of rubbergranulaat wel of niet schadelijk is voor de volksgezondheid, namelijk:

  • gezamenlijk en diepgaand onderzoek – en in de tussenliggende periode een verbod op het gebruik van kunstgrasvelden met rubbergranulaat!

Meer weten en lezen? Ga dan hier naar de diverse websites voor echt nieuws!

Zebravis als proefdier         ZEMBLA + tekst Vrije Universiteit        Reactie RIVM

Uitzending ZEMBLA gemist of nogmaals bekijken