Wanneer is een V & G (Veiligheid en Gezondheids) Plan wettelijk verplicht?

vg-plan-verplicht

Wanneer moet een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) worden gemaakt?

Volgens artikel 2.28 van het Arbobesluit, afdeling Bouwproces, is het opstellen van een veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan) in de volgende gevallen verplicht:

 • Projecten met een waarschijnlijke duur van meer dan vijfhonderd mandagen.
 • Projecten met een waarschijnlijke duur van meer dan dertig werkdagen, waar op enig moment meer dan twintig werknemers tegelijk werken.
 • Wanneer de bouw bijzondere gevaren met zich meebrengt, zie hiervoor ook bijlage II van Richtlijn nr. 92/57/EEG betreffende de minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouw-plaatsen. Deze bijlage geeft een (niet volledige) opsomming van risicovolle situaties en werken:
  • Bedelving.
  • Vastraken.
  • Vallen van hoogte.
  • Verdrinking.
  • Blootstelling aan chemische of biologische stoffen en ioniserende straling.
  • Werkzaamheden in de nabijheid van hoogspanningskabels.
  • Werken met springstof.
  • Graven van putten en ondergrondse tunnelwerken.
  • Werken met duikuitrusting.
  • Werken onder overdruk, bijvoorbeeld caissonwerk.
  • Het monteren of demonteren van zware geprefabriceerde elementen.

Het gaat dan om risico’s die de gebruikelijke bouw overstijgen. Bijvoorbeeld: werken op hoogte is een gebruikelijk risico in de bouw, maar werken op hoogte boven water of boven een weg is wel een extra risico.