Rechtspraak : Wel of geen bewuste roekeloosheid van de werknemer?

zaagtafel

Het ongeval is onderzocht door de Arbeidsinspectie. In het ongevallenboeterapport van 26 augustus 2011 staat onder meer het volgende:

Bij onderzoek van de onderhavige cirkelzaagmachine zag ik dat;

 • Bij de cirkelzaagmachine geen beschermkap was gemonteerd en ook niet aanwezig was op de vestiging (…).
 • Er geen spouwmes was gemonteerd en ook niet aanwezig was op de vestiging (…).
 • Er geen geleider was gemonteerd en ook niet aanwezig was op de vestiging (…).
 • Er geen duwhout aanwezig was.

Op mijn verzoek is er alsnog gezocht naar de voornoemde beschermingsmiddelen, mar konden niet gevonden worden. Uit onderzoek en uit verklaringen is mij het volgende gebleken dat;

 • De ELU cirkelzaakmachine, hierna te noemen zaagmachine, eigendom is van Reconse Facilitair B.V.
 • Er geen gebruikershandleiding van de onderhavige zaagmachine, binnen Reconse Facilitair B.V. aanwezig was.
 • De verplichte beschermkap in de ongevalsituatie niet was gemonteerd.
 • Deze beschermkap ook niet binnen de vestiging van Reconse Facilitair B.V. aanwezig was en niet bekend was waar deze zich zou kunnen bevinden.
 • Het spouwmes in de ongevalsituatie niet was gemonteerd.
 • Dit spouwmes ook niet binnen de vestiging van Reconse Facilitair B.V. aanwezig was en niet bekend was waar deze zich zou kunnen bevinden.
 • De geleider in de ongevalsituatie niet was gemonteerd.
 • Deze geleider ook niet binnen de vestiging van Reconse Facilitair B.V. aanwezig was en niet bekend was waar deze zich zou kunnen bevinden.
 • In de ongevalsituatie voor deze zaagwerkzaamheden, die het slachtoffer verrichtte, de volgens de voorschriften vereiste beschermingsmiddelen, beschermkap, spouwmes en geleider niet waren gebruikt.
 • Het slachtoffer voornoemde beschermingsmiddelen niet heeft kunnen gebruiken omdat de beschermingsmiddelen niet door Reconse Facilitair B.V. ter beschikking waren gesteld.
 • Doordat het werkstuk tijdens het zagen, door het ontbreken van de geleider kennelijk niet de juiste lijn (zaagsnede) heeft kunnen volgen en door het ontbreken van het spouwblad het werkstuk kennelijk is gaan wringen.

Doordat het slachtoffer daarbij waarschijnlijk kracht heeft moeten uitoefenen om het werkstuk alsnog gezaagd te krijgen is het werkstuk of zijn hand kennelijk weggeschoten en daarbij, door het ontbreken van de beschermkap, met zijn hand het onbeschermde draaiende zaagblad heeft geraakt. (…)

Meer lezen? Volg dan deze link.