DEEL VI : Kankerverwekkend? Kunstgrasveld met autobanden granulaat – Daar laat je je (klein)kind toch niet op spelen?

kankerverwekkend-mutageen

Langzaam maar zeker wordt het allemaal erg mistig – maar ook wrang lachwekkend – alle berichtgeving, onderzoeken en meningen aangaande het wel of niet bewust blootstellen van – met name – de jeugd, aan stoffen waarvan bekend is dat deze mutageen en/of kankerverwekkend zijn.

Nu weer een Europees onderzoek, door het ECHA – European Chemicals Agency – hier te downloaden, met de volgende bevindingen;

  • granulaat is NIET aantoonbaar kankerverwekkend – gezondheidsrisico’s zijn zeer klein
  • granulaat dient (bij voorkeur) te voldoen aan consumentennorm en niet zoals nu voor mengsels (dit houdt in dat de grenswaarden nu ontoelaatbaar te hoog zijn)
  • na gebruik gemaakt te hebben van een speelveld het (dringend) advies om goede hygiënische maatregelen te nemen – zoals douchen na sporten – contact met rubbergranulaat

Deze bevindingen lezende krijgt men toch wel een hypocriet beeld van opstellers van het onderzoek – alsof zij hun oren te veel hebben laten hangen richting de granulaatproducenten.

Ben benieuwd hoe er gereageerd gaat worden als wij met zijn allen besluiten om rubbergranulaat voortaan te gaan gebruiken als vloerbedekking in bedrijfsomgevingen….

En nogmaals: waar rook is, is vuur!

Mijn advies? Vervang rubbergranulaat door een natuurlijk product zoals kurk!

kankerverwekkend-mutageen