Veiligheidsrondje Bouw : Deel 13 – In 40 jaar bijna niets veranderd – valgevaar

steiger-hoe-niet-werken-op

Soms is het net of het zo moet zijn. Dit is deel 13 veiligheidsrondje bouw, en tijdens het kijken naar bijgaande werkzaamheden kukelt de man door een misstap bijna van de steiger. Hij kan zich nog net vastpakken aan het houtwerk bij zijn rechterhand, vloekt eens wat, en gaat gewoon door met zijn werkzaamheden. Het regent en er wordt ook niet veilig gewerkt met de elektrische gereedschappen.

Als ik bovenstaande plaatje zo terug kijk dan zie ik mijzelf ergens in de jaren ’70 en de eerste helft van de jaren ’80 ook op dergelijke steigers staan. Eigenlijk op precies dezelfde wijze als de man op de foto, in de regen, geen helm, geen 42volt, kreeg regelmatig stroomstoot van doorslaan boormachine, glibberige werkvloer, et cetera…..

Wat ik hiermee zeggen wil is eigenlijk het volgende: we zijn nu aanbeland in 2017, dus 30 tot 40 jaar later. En eigenlijk is er wat veilig werken betreft, afgaande op bovenstaande foto, niets noemenswaardig veranderd.

Wat zou hiervan de oorzaak kunnen zijn? Dat het toezicht en de ‘pakkans’ voor werkgever en werknemer in de bouw (maar ook industrie) erg klein zijn? Of spelen er ook nog andere factoren een rol?

Ik probeer door middel van deze website WERKVEILIG een klein GRATIS steentje bij te dragen, en gezien het aantal downloads lijkt het erop dat mijn inititatief wordt gewaardeerd, waarvoor mijn hartelijke dank!

Totaal aantal (mogelijke) aanzeggingen – boetes bij dit veiligheidsrondje zijn:

 • 1 x niet gebruiken juiste pbm:
  • helm
  • adembescherming
  • veiligheidsbril
 • 1 x onjuist gebruik (rol) steiger
 • 1 x onveilig werken met elektrische arbeidsmiddelen (in regen)

Gratis download: Werk Instructie Kaart (Rol) steigers

Zie hieronder KoolTherm Kingspan Produktveiligheidsinformatie:

8. Maatregelen ter beheersing van blootstelling/ persoonlijke bescherming Inademing:

 • Het stof is ongevaarlijk.
 • Evenals bij alle zaag- en snijbewerkingen wordt ook hier aanbevolen een wegwerpstofmasker te dragen. Als er stof wordt gegenereerd door mechanisch zagen of snijden in kleine ruimtes, wordt het gebruik van mechanische afvoer aangeraden.
 • Handen: Het dragen van handschoenen tijdens het hanteren van het product is niet noodzakelijk.
 • Ogen: Oogbescherming wordt aanbevolen tijdens mechanische zaag- of snijbewerkingen. Het dragen van een veiligheidsbril of zonnebril met UV-bescherming wordt aangeraden tijdens het monteren van een product met een cachering van reflecterende folie bij zeer heldere of zonnige weersomstandigheden.
 • Huid: Niet irriterend. Het dragen van handschoenen tijdens het hanteren van het product is niet noodzakelijk. Het wordt aangeraden om tijdens het monteren van een product met een cachering van reflecterende folie bij zeer heldere of zonnige weersomstandigheden de huid eventueel tegen UV te beschermen.
 • Overige: Bij het handmatig of machinaal verzagen van de isolatieplaten de hoogst mogelijke voorzichtigheid en veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Indien een isolatieplaat in de dikte verjongt moet worden adviseren wij om een dunnere isolatieplaat toe te passen.