Nieuwe Asbestregels per 1 januari & 1 maart 2017

asbestos1usgov

Nieuwe asbestregels 2017: De verlaging van grenswaarde asbest per 1 januari, en per 1 maart voor SC-530 en SC-540.

Tijdens het verwijderen van asbest kunt u worden blootgesteld aan asbestvezels welke zeer schadelijk zijn voor uw gezondheid. Aan teveel vezels blootgesteld worden tijdens de verwijdering van asbest is levensgevaarlijk.

Verlaging grenswaarde
Daarom wordt vanaf 1 januari 2017 de maximale hoeveelheid amfibole asbestvezels, waaraan een asbestsaneerder tijdens asbestverwijdering wordt blootgesteld, teruggeschroefd van 10.000 vezels / m3 naar 2.000 vezels / m3. Dit is een aanzienlijke verlaging welke als gevolg heeft dat er meer veiligheidsmaatregelen moeten worden toegepast om de asbestmedewerkers te beschermen. Denk hierbij aan het gebruik van strengere bronmaatregelen om asbest-emissie te voorkomen en andere ademhalingsbescherming.

Andere risicoklasse indeling
De aanscherping van de grenswaarde leidt per 1 januari 2017 tot een andere indeling in risicoklassen voor asbest. Risicoklasse 3 zal verdwijnen en hiervoor in de plaats komt de nieuwe asbest risicoklasse 2A (Amfibolen). In het vervolg kunt u dus spreken van asbest risicoklasse 1, 2 en 2A. De grootste verandering is dat de eisen voor de eindcontrolemetingen voor asbestbronnen, welke vallen in risicoklasse 2A, strenger zijn geworden. Deze dienen, op een aantal uitzonderingen na, uitgevoerd te worden middels Scanning Elektronen Microscopie (SEM).

Meer lezen? Ga hiervoor naar de website van TÜV Nederland.