Definitie Asbest : Arbeidsomstandighedenbesluit artikel 4.37

asbest-plaatjes

Arbeidsomstandighedenbesluit Artikel 4.37. Definitie asbest

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

 • a. asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten:
  • 1°. actinoliet (Cas-nummer 77536–66–4);
  • 2°. amosiet (Cas-nummer 12172–73–5);
  • 3°. anthofylliet (Cas-nummer 77536–67–5);
  • 4°. chrysotiel (Cas-nummer 12001–29–5);
  • 5°. tremoliet (Cas-nummer 77536–68–6);
  • 6°. crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4);
 • b. asbesthoudende producten: producten die een of meer van de onder a genoemde vezelachtige silicaten bevatten;
 • c. asbestvezel: een asbestdeeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3/1;
 • d. object: constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk.

Meer info? Ga dan naar de website www.wetten.nl