(Ver) Nieuwe (de) ARBOWET 2017 – wat zijn de belangrijkste veranderingen voor de preventiemedewerker?

preventiemedewerker

De nieuwe Arbowet is binnenkort een feit en zal per 1 juli 2017 a.s. van kracht zijn. De wijzigingen zullen vooral invloed hebben voor de preventiemedewerker binnen organisatie’s.

En daarbij tevens de manier waarop preventie binnen de organisatie’s aandacht krijgen en vormgegeven worden. Bijvoorbeeld de verplichtingen om:

 • werkgever verplicht een basiscontract afsluit
  voor preventietaken:
 • het toetsen van de RI&E;
 • het aanbieden van een PAGO;
 • het recht op een second opinion voor de werknemer
 • preventie op de werkvloer;
 • medewerkers laagdrempeliger toegang ARBO arts;
 • ARBO arts mag iedere werkplek bekijken;
 • nauwere samenwerking tussen ARBO dienstverlener
  en preventiemedewerker – OR en/of PV;

Deze verplichtingen zullen de komende jaren sterke veranderingen, met name in de aandacht welke organisaties aan preventie dienen te schenken, met zich meebrengen.

Meer weten over de gevolgen voor de preventiemedewerker? Neem dan hier een kijkje!