Veiligheidsrondje Bouw : Deel 14 – Mag dit?

Lidl Emmen verreiker hoogwerker

Mag dit, werken met en op een verreiker – hoogwerker welke buiten de bouwplaatsafzetting staat?

Zover mij bekend is, is het niet toegestaan om buiten de bouwplaatsafzetting, over de afzetting heen, werkzaamheden te verrichten. Dit heef o.a. met aansprakelijkheid te maken.

En het is uiteraard helemaal not-done zonder het werkgebied af te zetten met rood-wit lint. Op het moment dat ik aan kwam fietsen liepen er enkele van de winkel komende mensen, onder de verreiker – hoogwerker door.

Zie bouwbesluit 2012, Artikel 8.2 Veiligheid in de omgeving

Om onveilige situaties tijdens bouw- of sloopwerkzaamheden te voorkomen moeten maatregelen worden getroffen om letsel van personen, of beschadiging dan wel belemmering van wegen, werken of roerende zaken die zich in de omgeving van het bouw- of sloopterrein bevinden, te voorkomen. Bij het voorkomen van letsel gaat het zowel om het voorkomen van letsel van personen op een belendende percelen als om letsel van personen die zich onbevoegd op de bouwplaats bevinden. De veiligheid van het op de bouwplaats werkzame personeel valt onder de Arbeidsomstandighedenwet. De manier waarop in de praktijk invulling wordt gegeven aan dit artikel zal afhankelijk zijn van de locatie en de aanwezigheid van bebouwing en mensen in de omgeving daarvan. Dit biedt de benodigde ruimte voor maatwerk en legt de eerste verantwoordelijkheid neer bij diegene die de werkzaamheden uitvoert.

Totaal aantal (mogelijke) aanzeggingen – boetes bij dit veiligheidsrondje zijn:

  • 3 x niet gebruiken juiste pbm:
    • helm
    • veiligheidsbril
  • 1 x onjuist gebruik verreiker – hoogwerker – over afscheiding bouwterrein?
  • 1 x werkgebied en werkbereik verreiker – hoogwerker niet afgezet, o.a. voor winkelend publiek buiten de bouwplaatsafzetting