Gratis download : Verklaring werknemer – Mijn Veiligheidsgedrag

gedrag denk na behavior

Lang niet alle arbeidsovereenkomsten en CAO’s zijn voorzien van de mogelijkheid om een werknemer te laten verklaren dat hij / zij:

  • Verklaart op de hoogte te zijn van de specifieke eisen van de opdrachtgever en dat hij / zij de instructies hebben gevolgd en de inhoud ervan begrepen heeft
  • Verklaart dat hij / zij de werkzaamheden goed beheerst, en goed opgeleid is om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren.
  • Verklaart hij / zij zich er van bewust te zijn dat veilig werken in de eerste instantie een eigen verantwoordelijkheid is, en aanvaart eventuele consequenties conform het sanctie beleid van <Bedrijfsnaam> wanneer hij / zij niet conform de regels, procedures en de veiligheidinstructie te werk gaat.

Download hieronder de volledige versie!

Verklaring Werknemer Mijn Veiligheidsgedrag