Wetgeving : Nooduitgang en Noodverlichting – beknopte informatie

vluchtweg-nooduitgang-noodverlichting

Aan welke normen moeten vluchtwegen, nooduitgangen en de noodverlichting voldoen? In het Arbobesluit vind je duidelijke richtlijnen.

Richtlijnen voor vluchtwegen en nooduitgangen (Arbobesluit artikel 3.6)

  • Werkruimten waarin activiteiten plaatsvinden met een verhoogd risico beschikken over 2 uitgangen. Deze uitgangen liggen tenminste 5 meter uiteen en bij voorkeur in tegenovergestelde wanden.
  • Ramen, luiken en andere niet voor normaal gebruik bestemde uitgangen kunnen een alternatieve gelegenheid tot ontkoming bieden, mits het verlaten van de ruimte langs die weg gemakkelijk en veilig kan geschieden.
  • Voor arbeidsplaatsen in ruimten die geen deel uitmaken van een gebouw zijn 2 onafhankelijke vluchtwegen beschikbaar. Indien de plaats, constructie en inrichting van een vluchtweg een veilige ontkoming waarborgt, kan worden volstaan met 1 vluchtweg.

Richtlijnen voor noodverlichting (Arbobesluit artikel 3.9 en artikel 3.7 vijfde lid)

  • Indien bij uitval van de normale verlichting werkzaamheden moeten worden verricht (of dringende handelingen bij calamiteiten), dan levert de noodverlichting zoveel licht dat deze werkzaamheden zonder bezwaar kunnen worden uitgevoerd.
  • De noodverlichting op arbeidsplaatsen en vluchtwegen bedraagt minimaal 1 lux op vloerhoogte vanaf 15 seconden na het uitvallen van de normale verlichting tot 1 uur daarna.
  • In ruimten zonder daglicht is altijd noodverlichting aanwezig, indien zich in deze ruimten personen kunnen ophouden.

GRATIS DOWNLOAD : nooduitgangen & noodverlichting