Het blijft maar doorwoekeren en we leren en niets van…

Du Pont Chemours GenX

Wat hebben veel multinationals gemeen? Waar maken zij veel reclame mee en profileren zij zich op markt? De drie P’s! Echter niet in de door de gewone man/vrouw gewenste volgorde van People, Planet, Profit maar de eerste P in hoofdletters PROFIT, de tweede als Profit en de derde nog een keer als Profit…

Snappen doe ik het allang niet meer. Het merendeel van de bestuurders van dit soort bedrijven zijn in veel gevallen getrouwd, vader, soms grootvader, en houden van hun kinderen en/of kleinkinderen. Toch hebben ze maar één hoofdinteresse, namelijk PROFIT.

Denken zij niet na over de toekomst, wat hun kinderen en kleinkinderen kan treffen als wij op deze noch links noch rechts kijkend werkwijzen als lemmingen doorgaan en blindelings op de afgrond afstormen?

Lees hier over GenX, een “ongevaarlijke chemische samenstelling” volgens Chemours directeur E. M. Onderzoek op dieren toont aan dat de stof kankerverwekkend is, echter mijnheer E. M. doet het af als onzin!

Navraag leert ons dat mijnheer E. M. kan niet aangeven waarom het onzin is, hij geeft namelijk aan dat hij geen toxicoloog is……

Niet alleen als veiligheidskundige maar ook als nuchter nadenkend mens heb ik al vroeg geleerd dat daar waar rook is ook vuur is. Het is daarom altijd van belang om, voordat men dergelijke verstrekkende uitspraken doet, eerst zorgvuldig hoor- en wederhoor toepast, en pas daarna op passende wijze reageert.