Herkennen en optreden tegen PESTEN op het werk.

pesten mobbing what part of NO

In Zweden is een TV serie ‘Morgans Mission’ over pesten door volwassenen op het werk. De kennis hierover is laag en om deze reden onderzoekt Morgan Alling middels deze serie hoe pesten op werk ontstaat, hoe men het bespreekbaar maakt en kan voorkomen.

“Ik heb met heel veel redelijke en intelligente volwassenen gesproken die zeggen dat pesten alleen op school voorkomt, en dat het na de hoogste klas voorbij is!” zegt Morgan Alling.

De manier waarop pesten begint op school en werk gaat op vrijwel dezelfde manier volgens Morgan Alling en psycholoog Stefan Blomberg, welke deskundige ondersteuning geeft in de TV serie. Als men echter kijkt naar oplossingen om pesten tegen te gaan zijn er grote verschillen. Het onderwijs is hier veel meer mee bezig dan het bedrijfsleven.

Pesten is geaccepteerd, ongeveer 1 op de 10 zegt wel eens gepest te zijn op het werk. Hierbij is er geen verschil tussen mannen en vrouwen, maar vrouwen melden het wel vaker.

Pesten is zelfs meer geaccepteerd in zogenoemde humane beroepen zoals in de verpleging, onderwijs, en verzorging. Velen in deze beroepsgroepen hebben al langere tijd kritiek op leidinggevenden, overheid en instanties over hun lakse houding aangaande pesten op de werkvloer.

Toch lijkt er een kentering gaande. Stefan Blomberg ziet een stijgende belangstelling sinds er door de overheid meerdere maatregelen (OSA-regelgeving, maart 2016) ter voorkoming van pesten heeft aangekondigd en ingesteld.

“Wij krijgen steeds meer verzoeken van leidinggevenden binnen om mee te helpen bij het beoordelen en oplossen van psychosociale problemen” zegt Stefan Blomberg, werkzaam in de arbeid- en gezondheidzorg regio Östergötland.

In deze regelgeving staat onder anderen dat onderzoek naar vermeende schendingen (waaronder pesten) op de werkplek uitgevoerd dient te worden door een deskundig en onpartijdig persoon. Met name de eis om een onpartijdig persoon ‘dwingt’ leidinggevenden om een externe deskundige in de arm te nemen.

“Voordien kon een leidinggevende of werkgever hier makkelijk onderuit komen door te zeggen dat ze het zelf intern uitzoeken en oplossen, dank zij de nieuwe regelgeving lukt ze dat niet meer”, zegt Stefan Blomberg

De sleutel om pesten te stoppen is goed leiderschap. Uit meerdere onderzoeken blijkt dat zeker 50% van het pesten door leidinggevenden wordt veroorzaakt.

4 maatregelen ter bestrijding van pesten op de werkplek:

 • zie toe dat in samenspraak met alle medewerkers hoe om te gaan met pesten, dit helder beschreven en bekend is binnen het bedrijf, zoals :
  • wat het bedrijfsbeleid is
  • welke procedures er zijn
  • de consequenties van pestgedrag
 • Communiceer helder en duidelijk, geef aan wie waar voor verantwoordelijk is. Onduidelijkheid is vaak een onderliggende oorzaak van conflicten
 • Train managers en linking pins (werknemers op sleutelpositie’s) in conflictbemiddeling. Bedrijven welke deze opleidingen hebben gevolgd zijn beter in staat om conflicten aan te zien komen, op te lossen, en/of te isoleren zodat deze niet escaleren
 • Goed leiderschap is belangrijk, evenals vertrouwen tussen collegas. De manager geeft de toon aan door vriendelijke, eerlijke en transparante leiderschap.

Bron: Stefan Blomberg

Zo weet jij dat er mogelijk wordt gepest:

 1. Je komt terecht in een geschil waarin jij jezelf niet kunt verdedigen tegen de manier waarop je wordt behandeld of blootgesteld tijdens het werk
 2. Je probeert het geschil op te lossen maar het maakt niet uit wat je doet of zegt, niets helpt. Je voelt je hulpeloos en machteloos
 3. Je bent het mikpunt van laster, roddel, geruchten en schelden
 4. Je wordt uitgestoten en min of meer passief behandeld, je krijgt geen uitnodiging om mee te gaan lunchen, verstoken blijft van belangrijke informatie, je wordt niet meer gegroet, collega’s stoppen met praten als je in de buurt komt
 5. Het maakt niet uit hoe je jouw taken uitvoert, het is nooit goed of deugt niet, of je krijgt werkzaamheden zonder voldoende informatie zodat je deze niet uit kunt voeren – en hierover op negatieve wijze wordt aangesproken
 6. Je regelmatig de schuld krijgt van foutieve handelingen van werkzaamheden waar jij part noch deel aan hebt

Bron: Stefan Blomberg / SVT

Hoe pesten het best te onderzoeken is:

In Noorwegen is een onderzoeksmethodiek welke zeer succesvol blijkt, het zogenoemde feitenonderzoek. Indien er pesten voorkomt binnen een organisatie is het de werkgever die het initiatief moet nemen om een feitenonderzoek in te stellen.

De werkgever kan hiervoor interne of externe onderzoekers aanstellen, deze moeten hier voor opgeleid zijn en mogen geen nauwe banden met de betrokkenen hebben zoals familie, goede vrienden, werken op dezelfde afdeling et cetera.

De feiten moeten objectief worden onderzocht en het onderzoek kan maar tot één conclusie komen, heeft er pesten plaatsgevonden ja of nee? De betrokkenen, slachtoffer(s) en verdachte(n), zullen onafhankelijk van elkaar worden geïnterviewd.

Eventuele getuigen dienen ook afzonderlijk te worden geïnterviewd. Ook zal er onderzoek worden gedaan naar documenten, e-mail, en berichten op sociale media welke naar de ene of andere onderzoeksrichting kunnen leiden. In het ideale geval zouden alle organisaties procedures moeten hebben hoe om te gaan met meldingen over pesten / intimidatie.

Uiteindelijk is bekend of er wel of niet gepest is. Een derde mogelijkheid is dat het niet hard te maken is, valt dan echter alsnog onder de categorie niet gepest.

Op basis van de uitkomst, in het eerste geval, is de werkgever verplicht om op te treden tegen de pester. Dit kan een officiële waarschuwing, overplaatsing of zelfs ontslag zijn.

%d bloggers liken dit: