Jaarverslag 2016 iSZW – 70 slachtoffers : Vertrouwen is goed, regelmatige Controle beter!

arbeidsongeval

Optimistisch wordt je er niet van, het jaarverlag 2016 iSZW lezende. Het voorwoord alleen al is eigenlijk een opsomming van feiten welke de afgelopen paar jaar boven water zijn gekomen zoals arbeidsuitbuiting, productie heeft voorrang op veiligheid, ronselen van buitenlandse werknemers, malafide werkgevers welke werknemers onderbetalen et cetera.

Allemaal bekende feiten waar tegen opgetreden zou gaan worden, onder andere door het maken van afspraken tussen het bedrijfsleven, vakbonden en overheden. En wat komt er van terecht? De uitslag is er, geschreven door Marc Kuiper, IG – iSZW:

Productie mag nooit boven mensen gaan. Toch is dat vaak nog het geval. De oorzaken van ongevallen zijn talrijk. Winst gaat boven veiligheid, tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies of beheersen het Nederlands onvoldoende. Het totale aantal arbeidsongevallen kwam in 2016 op ruim 2500.

Een toename van 14% vergeleken met het voorgaande jaar. Dat is zorgelijk. Niet alleen door de groei, maar ook omdat het cijfers zijn die maar een deel van de waarheid laten zien: bijna de helft van de meldingsplichtige arbeidsongevallen werd vorig jaar niet gemeld.

Bewust of onbewust: het gaat om een schandalig aantal. Ieder slachtoffer van een ongeval heeft recht op een onafhankelijk onderzoek. Was dit een ongelukkige samenloop van omstandigheden of een te vermijden situatie?

Maar ook schrijft Marc Kuiper: Het is opvallend dat in 2016 de stijging van het aantal arbeidsongevallen groter was dan de groei van de economie en de bedrijvigheid verklaren. Daarmee wordt het nog belangrijker om alle oorzaken helder in kaart te brengen. En ze zoveel mogelijk uit te sluiten.

Met andere woorden, bedrijfleven, vakbonden en overheden hebben BEHOORLIJK gefaald in hun streven. Resultaat: 70 dodelijke slachtoffers. Je kunt nog zoveel goede afspraken maken, het moeilijkste met goede afspraken is om ze ook na te komen.

Zolang er veel te weinig toezichthouders (zoals inspecteurs iSZW) zijn om de afspraken te controleren, leidinggevenden de andere kant op blijven kijken, en er steeds meer met minder mensen en middelen moet worden gerealiseerd, dan zal het de komende jaren in bouw en industrie dezelfde kant op gaan als in het verkeer………… nog meer slachtoffers…

We moeten af van steeds ‘Meer Met Minder’! Veiligheid is niet iets wat je voor een prikkie bij de ACTION koopt..

Veiligheid kost geld, maar levert ook weer geld op. Namelijk minder doden en gewonden, oftewel minder behandel- ziekhuis- en verzorgingskosten, overlijdingsuitkeringen, invaliditeitsuitkeringen et cetera.

En door op een andere manier naar werk te kijken zal ook slimmer werken meer invloed krijgen wat weer minder ongevallen, met zelfde aantal mensen meer werk gedaan krijgen, op zal kunnen leveren.

Grote bedrijven zoals een SHELL, NAM, AKZO-Nobel, DSM, AVEBE, maar ook een STORK, SPIE, BILFINGER, HERTEL et cetera zouden een voortrekkersrol moeten krijgen.

Zij hebben de structuren, werkwijzen, procedures, kennis van inspecties, om veilig te werken en te produceren meestal meer dan prima voorelkaar – en menig ander bedrijf of overheidsinstelling kan er nog heel veel van leren.

Daar heb je meer aan dan de in het leven geroepen DIGITALE ZELFINSPECTIETOOLS van het ministerie iSZW. Mooie tools, daar zul je de veiligheidskundige niet over horen. Met name voor de veiligheidskundige medewerker prima bruikbaar.

Werkgevers willen daar echter niet aan want tijd is geld. En de focus op geld gaat voor veel werkgevers, wat logisch is, voor op de focus op veiligheid voor hun werknemers.

Het enigste wat echt helpt is het met grote regelmaat het veld ingaan. Inderdaad niet meer mensen achter de pc maar de praktijk in en (samen) leren door kijken hoe er wordt gewerkt, praten met werknemers en leidinggevenden, vragen stellen, hier en daar opmerkingen maken, niet direct met opgeheven vingertje klaarstaan, met andere woorden kennis en ervaring opdoen tussen de werkende mannen en vrouwen – om samen tot een veiligere werkomgeving te komen.