Het Blauwe Boekje : onmisbaar voor Veiligheidskundige werkzaam in bouw en installatiebranche! (en nog gratis ook!!)

Blauwe Boekje

Wel eens gehoord van Het Blauwe Boekje? Deze wordt uitgegeven door UNETO-VNI en is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. 

 

Het Blauwe Boekje is een onmisbaar informatief boekje voor de mannen en vrouwen welke werkzaam zijn in de installatiebranche en technische detailhandel, bestaande uit 6 hoofdstukken, te weten:

  • Hoofdstuk 1 Veilig werken in de installatietechniek
  • Hoofdstuk 2 Arbo- en milieuwetgeving
  • Hoofdstuk 3 Algemene informatie over VGM-werken
  • Hoofdstuk 4 Verantwoord omgaan met risico’s op het werk
  • Hoofdstuk 5 Taakrisico analyses (TRA’s): de werkzaamheden
  • Hoofdstuk 6 Taakrisico analyses (TRA’s): de omgeving

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat arbeid gerelateerde gezondheidsschade bij werknemers wordt voorkomen. Met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden wordt de kans op arbeidsrisico’s en daaruit voortvloeiende ongevallen en gezondheidsklachten beperkt.

Door gezond en veilig werk hebben mensen op het werk meer plezier. Tevens draagt een goed arbeidsomstandighedenbeleid bij aan een positief imago van de sector en aan de bedrijfsresultaten van de individuele bedrijven.

Dit boekje zou onderdeel uit moeten maken van de standaard literatuur van iedere Veiligheidskundige welke werkzaam is in de Bouw, Industrie en uiteraard in de in installatiebranche!

Ga naar de volgende link om het Blauwe Boekje te raadplegen. Mocht dit niet lukken dan kunt u hier de volledige versie van deze site halen.