Werkgevers let op – Tot 12 jaar zorgplicht zieke werknemer!

zorgplicht rechtbank uitspraak.png

Geen grap maar werkelijkheid sinds de nieuwe wet Werk en Zekerheid per 1 juli 2015 is ingegaan.

Na 2 jaar ziekte kan de werknemer een WIA-uitkering aanvragen bij UWV. Heeft u als werkgever naar het oordeel van UWV niet voldaan aan de re-integratieverplichtingen dan zal UWV u verplichten om maximaal 1 jaar langer het loon van uw werknemer door te betalen. Deze zogenaamde loonsanctie is bepaald geen uitzondering. Ook daarom is het essentieel dat u gedurende de twee jaar ziekte voldoet aan de vereisten van de Wet verbetering poortwachter (Wvp).

Als uw werknemer na twee jaar ziekteverzuim gedeeltelijk(35%-80%) arbeidsongeschikt is of volledig maar niet duurzaam arbeidsongeschikt (80%-100%) dan worden, indien u bij het UWV verzekerd bent, de uitkeringslasten vervolgens nog 10 jaar aan de werkgever door belast.

Daarom is het enorm belangrijk dat werkgevers een goed en actief VGWM (Veiligheid – Gezondheid – Welzijn – Milieu) binnen hun organisatie voeren. Hierdoor is het mogelijk dat er aan een zorgplicht van in totaal 12 jaar moet worden voldaan te minimaliseren!

Meer lezen – ga hier dan naar de betreffende website!