Inspectie SZW rapport: Werk – Veilig uit en Thuis 2016

familie vader moeder kind

Werkgevers zijn vanuit de Arbowet verplicht om de volgende ernstige arbeidsongevallen te melden, namelijk welke:

  • geleid hebben tot de dood
  • blijvend letsel hebben opgelopen
  • een ziekenhuisopname hebben gehad

Het aantal arbeidsongevallen gemeld bij de iSZW is stijgende. In 2016 t.o.v. 2015 met 13%. Het aantal dodelijke slachtoffers is gestegen van 51 naar 70 slachtoffers.

Industrie (26%), handel (13%), vervoer & opslag (11%) en de bouw(19%) zijn de sectoren waar het meeste risico op een ongeval is. Dit risico neemt al sinds 2014 toe.

Uittreksel (2 paginas) van het iSZW rapport lezen? Download deze dan hier.