Resultaat Maatschappelijk Gedrag en “Veilig Werken” : 70 dodelijke arbeidsongevallen in 2016

donald-trump-2614892_1920

Het jaarverslag van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is zeer kritisch over het bedrijfsleven:

‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren.’

De Inspectie is keihard over de oorzaken: ‘Winst gaat boven veiligheid, de tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies van uitzendorganisatie of bedrijf en / of zij beheersen het Nederlands onvoldoende.’

Is er een inhaalslag gaande of is er de laatste jaren een terugslag? Wat het maken van winst is er duidelijk een inhaalslag. echter op gebied van veilig werken is het laatste zonder meer het geval, zeker als men kijkt naar de incidenten van de afgelopen maanden en jaren op onder anderen de Moerdijk – vaak veroorzaakt door het falen van toezicht door bedrijfsleven en overheid – maar ook op onderhoud, procedures en het niet investeren in vernieuwingen.

Veel, voornamelijk grote, bedrijven hebben bij de ingang een ‘safetymeter’ staan waarop vermeld staat hoeveel dagen er al ongevallenvrij is gewerkt – maar wie kent niet de verhalen dat slachtoffers met een verwonding via de ‘achteruitgang’ met een taxi worden afgevoerd – en dit alleen maar voor de statiestieken – en de jaarlijkse bonus.

De ‘ratrace’ is nog steeds gaande. De maatschappij, met name de overheid en het bedrijfsleven, hebben de mond vol over veilig werken, gezondheid, duurzaamheid – echter mag dit zo goed als niets kosten.

Alles moet steeds goedkoper, nog sneller én voor een steeds lager uurtarief. Denk hierbij aan het fipronilschandaal – waar zowel het bedrijfsleven als overheid jammelijk hebben gefaald. Je laat een bedrijvensector toch niet zichzelf controleren……… een slager mag toch ook niet zijn eigen vlees keuren??

Werknemers moeten jaren langer doorwerken, maar gezond, veilig en duurzaam langer doorwerken, hoe doe je dat? Met name in de bouw en (petro-chemie) en industrie moet men met minder mensen en middelen meer werk verzetten – want het mag toch allemaal niets meer kosten?

En als je op de werkplek of binnen een bedrijf over veiligheid begint dat krijg je regelmatig als weerwoord ‘jij neemt toch ook deel aan het verkeer? Daar vallen toch ook doden en gewonden? Nou, dat gebeurt op het werk toch ook?’

Tijdens VCA opleidingen worden de cursisten regelmatig verkeerd voorgelicht over wat wel en wat niet is toegestaan, en wordt onvoldoende of foutieve informatie verstrekt over de wettelijke verplichtingen, richtlijnen en afspraken.

Er wordt ze vaak ook ‘fijntjes’ verteld dat zij (de werknemers) uiteindelijk verantwoordelijk zijn als er iets niet goed gaat – niets is echter minder waar – veilig werken, het is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijk voor zowel werkgever als werknemer.

Er is inderdaad iets goed mis in ‘veiligwerkenland’. De mindset is bij zowel overheid, bedrijfsleven en werknemers volledig doorgeschoten. Als het de economie voor de wind gaat en er wordt genoeg geld verdient is er geen tijd om te investeren in veiligheid, en als het economisch slecht gaat is er geen geld………….. Hierdoor willen :

  • Overheden – zo weinig mogelijk zelf doen, mikt op zelfregulering
  • werkgevers – doen aan zelfregulering maar dit werkt niet
  • werknemers – argwanend en ongemotiveerd ten opzichte van de werkgevers, leidinggevenden en overheden

 

Meer lezen? Ga dan naar: