AANTOONBAAR! PRORAIL – We werken nog steeds niet veiliger dan in 2012

prorail

Tekst uit : Factsheet inspectie baanwerken 2016 – door iSZW en ILT

Veiligheid kan niet volledig in regelgeving worden geborgd. Veiligheid is en blijft mensenwerk en om die reden moeten betrokkenen hiervan doordrongen zijn. Het is teleurstellend om te zien dat medewerkers in de rol van veiligheidsman of grenswachter incidenteel met de werkende(n) meewerken. Dit is in strijd met de regelgeving en levert grote risico’s op. Het is onduidelijk waarom dit gebeurt. De Inspectie SZW en de ILT vragen hier nadrukkelijk aandacht voor.

De factsheet doorlezend en daarbij vergelijkingen trekkende met industrie, bouw,asbestverwijdering en installatiebranche geeft niet echt een hoopvol beeld. Daar is in grote lijnen hetzelfde aan de hand. Voor iSZW en ILT is ‘het onduidelijk waarom dit gebeurt‘.

Misschien wat kort door de bocht, maar voor mij is wel duidelijk wat er gebeurt:

  • het mag niet te veel of moet zo weinig als mogelijk kosten
  • werkzaamheden worden uitgevoerd met te weinig mensen
  • sanctiebeleid en toezicht (controle en handhaving) is minimaal

De oplossingen zijn voor de hand liggend, worden regelmatig aangereikt maar het blijft bij ‘ze dronken een glas, deden samen een plas en alles bleef zoals het was…..’

Zelfs de ‘veelgeprezen’ veiligheidsladder van ProRail heeft nauwelijks een positieve bijdrage aan veilig werken aan het spoor geleverd……

ProRail Factsheet 2016 iSZW en ILT