Het inschatten van risico’s middels : Risico = Kans x Effect

risico hut overhangende rots

Risico = kans x effect: Risicogetal = Blootstelling x Waarschijnlijkheid x Effect. Bij het toepassen van deze formule dienen een drietal inschattingen gemaakt te worden:

  • Hoe vaak komt het voor ?
  • Wat is de kans dat een ongewenst effect optreedt ?
  • Wat is het mogelijke effect dat zal optreden ?

Aan zowel de door u aangegeven, blootstelling, waarschijnlijkheid, als het effect zijn getallen verbonden. Deze worden met elkaar vermenigvuldigd. Hoe groter het getal is, hoe groter het risico dat het ongewenste effect zal optreden.


Risico     = kans x effect

Risico getal = Blootstelling x Waarschijnlijkheid x Effect


 

Blootstelling:   Blootstelling: Effect:
0,5 zeer zelden 0,1 bijna niet denkbaar 1,0 gering, letsel zonder verzuim
1,0 zelden (jaarlijks) 0,2 praktisch onmogelijk 3,0 belangrijk, letsel en verzuim
2,0 soms (maandelijks 0,5 denkbaar, maar onwaarschijnlijk 7,0 ernstig, onomkeerbaar (invaliditeit)
 3,0 af en toe (wekelijks) 1,0 onwaarschijnlijk, mogelijk in grensgeval 15,0 zeer ernstig (een dode op termijn)
 6,0 regelmatig (dagelijks) 3,0 ongewoon, maar mogelijk 40,0 ramp (enkele doden)
10,0 voortdurend 6,0 zeer wel mogelijk
10,0 te verwachten

Door de waarden van Blootstelling, Waarschijnlijkheid en Effect met elkaar te vermenigvuldigen verkrijgt men het zogenaamde risicogetal. Op basis van de grootte van dit getal kunnen de gevaren ingedeeld worden in prioriteitsklassen.

Prioriteit    1       R > 400,

  • Zeer hoog risico, werkzaamheden stoppen

Prioriteit    2       200 < R > 400,

  • Belangrijk risico, actie noodzakelijk, pak het direct aan

Prioriteit   3        70 < R , 200,

  • Mogelijk risico, actie gewenst, neem het op in het jaarplan

Prioriteit   4        R < 70,

  • Risico is wellicht aanvaardbaar, overweeg actie, neem knelpunt mee in het meerjarenplan