Gezondheidsraad : DEGME heeft effect op ontwikkeling van nageslacht.

DegME chemische stof

De Gezondheidsraad heeft diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) onder de loep genomen. DEGME wordt onder meer gebruikt als toevoeging aan brandstof voor vliegtuigen en in professionele drukinkt en textielverf.

Mensen die tijdens hun werk met de stof in aanraking komen, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden.

Dit advies past in een reeks adviezen waarin de Gezondheidsraad op verzoek van de minister van SZW de effecten van stoffen op de voortplanting beoordeelt.

Meer lezen? ga dan hier naar de website van de gezondheidsraad.