Inspectie SZW : Staat van arbeidsveilighied 2018

staat van de arbeidsveiligheid 2018 iSZW

Citaten uit het rapport:
“Vandaag de dag is er nog steeds sprake van tekortschietende arbeidsveiligheid. In ernst en omvang anders dan in het verre verleden, maar nog steeds doen te veel werknemers ongezond en onveilig werk.”

“Voor de werknemers die het treft zijn de consequenties groot en heeft het ook een blijvende impact op hun directe omgeving. Bedrijven ondervinden er schade van en de samenleving als geheel krijgt de torenhoge rekening gepresenteerd.”

“Alle reden om arbeidsveiligheid hoog op de agenda te zetten bij werkgevers én werknemers. Want het is in ons gezamenlijk belang dat wie gezond naar het werk gaat ook weer gezond en veilig thuiskomt. Nu, morgen en de jaren daarna.”

En daarom is het ook hoog tijd dat de mindset hierin grondig gaat veranderen. Wij allen moeten vele jaren langer doorwerken, dan mag je van alle betrokkenen een veel grotere inspanning verwachten dan wat nu het geval is. De tijd van mooie woorden kan aan de wilgen, het is tijd voor daden!

Meer lezen? Download dan hieronder het volledige rapport van inspectie SZW

Staat van arbeidsveiligheid 2017 tov 2016 uitgebracht 2018 iSZW