Zweden : in 2017 scherpe daling beroepsziekten

ergonomisch buro computer

Arbetsmiljöverket (het Zweedse iSZW) deelt het volgende mee:

Beroepsziekten kwamen in 2017 vaker voor bij vrouwen, terwijl arbeidsongevallen en arbeidsongevallen met dodelijke afloop vaker voorkwamen bij mannen.

Er deed zich een scherpe daling van beroepsziekten voor met ongeveer 13 procent. Ondanks de daling was de meest voorkomende oorzaak van gemelde beroepsziekten nog steeds organisatorische en sociale factoren (36%) en ergonomische belastingsfactoren (36%), zoals zwaar tillen.

Het waren voornamelijk vrouwen die beroepsziekten rapporteerden om sociale en organisatorische redenen, en onder vrouwen is dit ook de meest voorkomende oorzaak sinds 2014. Het gaat vaak om te veel werk of een te hoog werktempo en om problemen in de werkrelaties.

“De vermindering van gemelde beroepsziekten is niet eenvoudig uit te leggen, en pas volgend jaar is het mogelijk om te bepalen of de reductie als een trendbreuk moet worden beschouwd of niet. Het kan een algemene verminderde neiging zijn om beroepsziekten te melden, maar het kan ook zijn dat de werkomstandigheden beter zijn geworden. We kunnen alleen maar zeggen dat het lijkt alsof het dat het geval is – niet waarom het er zo uitziet.” zegt Ann Ponton Klevestedt, unitmanager voor statistiek en analyse.

Het aantal arbeidsongevallen is op hetzelfde niveau van 2017

In het geval van arbeidsongevallen met ziekteverzuim, zijn de meldingen ongeveer hetzelfde als in het voorgaande jaar. Gerapporteerde arbeidsongevallen komen significant vaker voor bij mannen en de meeste ongevallen waren het gevolg van het verlies van controle over voertuigen of handgereedschap. De dodelijke ongevallen op het werk waren vooral van invloed op mannen en kwamen het meest voor in de land- en bosbouw.

FEITEN: In 2017 werden 121 950 letsels gemeld in Zweden

– 33 043 arbeidsongevallen met verzuim (13 725 vrouwen, 19 318 mannen)
– 65 820 arbeidsongevallen zonder ziekteverlof (35 477 vrouwen, 30 343 mannen)
– 10 283 ongevallen op weg naar of van het werk (6 771 vrouwen, 3 512 mannen)
– 10 231 beroepsziekten (6 360 vrouwen, 3 871 mannen)
– 44 gemelde dodelijke ongevallen op het werk (3 vrouwen, 41 mannen)
– 11 dodelijke slachtoffers onder werknemers die niet zijn opgenomen in de Zweedse
beroepsbevolking

Bron: Arbedsmiljöverket – vertaald uit het Zweeds door Henk Stuiver