GRATIS: Alles over TRA met Risicobeoordeling en EU online Tools

TRA_Risicobeoordeling

Wanneer een Taak Risico Analyse (TRA)
Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en om het voorkomen van incidenten.

Een Taak Risico Analyse dient uitgevoerd te worden wanneer de uit te voeren werkzaamheden niet tot de standaard werkzaamheden van uw medewerkers behoren, wanneer de werkplek extra gevaren met zich mee brengt of wanneer het werk dermate complex is dat zich extra gevaren voor kunnen doen.

De Taak Risico Analyse moet uitgevoerd worden door een werkvoorbereider, in overleg met de uitvoerenden van de werkzaamheden. Download hier TRA + Risicobeoordeling.

Risicobeoordeling:
De bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in Europa is gebaseerd op risicobeoordeling en risicobeheersing. Voor een effectieve risicobeoordeling op de werkplek moeten alle betrokkenen een goed inzicht hebben in de juridische context, concepten, het proces van de inventarisatie en evaluatie van risico’s en de rol die de belangrijkste actoren die bij het proces betrokken zijn, moeten spelen.

Download hier de richtlijn risicobeoordeling zoals opgesteld door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

En kijk hier even op de website van het Agentschap voor gratis risicobeoordelingstools voor het midden en kleinbedrijf.

Contact via email: hstuiver@gmail.com, telefonisch: 06-20620342
of kijk op https://6s4s.wordpress.com