BEACON JULI 2018 : de gevaren van reactor onderkoeling.

Beacon juli 2018 reactoronderkoeling

Wist u dat:

  1. De snelheid van de meeste exothermische reacties neemt toe met stijgende temperaturen, en neemt af als de temperatuur daalt. Als de temperatuur te laag is zal de reactie langzamer zijn en kan er zich niet gereageerd materiaal verzamelen in de reactor. Als de temperatuur dan stijgt, komt het niet gereageerde materiaal
    beschikbaar voor de reactie. Als er genoeg van dit materiaal voorhanden is, dan kan de warmte / energie die vrijkomt te veel zijn voor de aanwezige koelcapaciteit.
  2. Bij een hoge temperatuur kunnen andere chemische reacties zoals decompositie, die niet significant zijn bij normale temperaturen, belangrijk worden. Bij deze reacties kunnen (naast energie) ook……
  3. Meer lezen? Download hieronder de PDF.

Beacon juli 2018 reactoronderkoeling runaway reactie