BEACON September 2018 : Wat te doen als uw proces anders reageert?

Texas City explosie 2005

Een “runaway reactie” incident in een batch reactor, zoals beschreven in de Beacon van augustus 2018, was het resultaat van falende menging tijdens het toevoegen van reactant. Bij een normale operatie had de reactor altijd koeling nodig om de gewenste temperatuur aan te houden.

De Texas City raffinaderij explosie in 2005 is een ander voorbeeld van het niet reageren op abnormale proces condities. Bij dit incident werd een destillatiekolom over-vult en overdrukt ( zie foto’s 1 & 2 in bijlage) Brandbare koolwaterstoffen kwamen vrij uit de schoorsteen (zie foto 3 in bijlage), en de dampwolk ontstak.

Materiaal werd gevoed naar de kolom terwijl er niets uit verwijderd werd ( zie foto 4 in bijlage) en de niveaumeting gaf een dalend kolom niveau aan. Het instrument faalde niet, maar werd gebruikt buiten het normale operatiegebied.

De Beacon van Maart 2007 (www.sache.org) verklaart deze afwijking. In een ander geval omvatte een chemisch batchproces een discontinue destillatiestap om een bijproduct te verwijderen. Dit duurde normaal ongeveer 10 uur en de destillatie bleek voltooid te zijn wanneer de temperatuur aan de top van de kolom een gespecificeerde waarde bereikte.

De temperatuursensor faalde tijdens één batch. De kolomtoptemperatuurindicatie bereikte ten onrechte de voltooiingstemperatuur in ongeveer 15 minuten. Het proces ging verder met de volgende stap. Niemand twijfelde aan het ongewone gedrag. Gelukkig waren er geen veiligheidsconsequenties, maar moest de batch worden weggegooid.


Verder lezen? Download dan hier de gratis BEACON