GRATIS : Hoe op de juiste wijze tillen en heffen + rekentool.

Tillen

De Arbowet kent geen specifieke eisen over hoeveel een werknemer mag tillen. De last mag echter geen gevaar opleveren voor de veiligheid en of de gezondheid van de werknemer (Arbobesluit 5.2). Tillen en dragen moet in de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie opgenomen zijn en afhankelijk van het risico bestreden worden via een plan van aanpak.

In een toelichting op het Arbobesluit wordt verwezen naar de NIOSH-methode deze kan worden gebruikt om te berekenen wat het maximale til gewicht is onder bepaalde omstandigheden.

Plaatjes en een goede instructie kunnen u helpen om klachten aan het bewegingsapparaat zoveel als mogelijk te voorkomen.

Download hier de gratis instructiekaart handmatig hanteren van lasten!

en

Ga hier naar de gratis rekentool!