Beacon April : (Goed) Meten is weten!

Beacon April 2019 meten is weten

Wat als die “foute” instrumentuitlezing correct is?

Een explosie in een grote US chemische productie site in 1960 veroorzaakte 16 doden en meer dan 300 gewonden. Er was ook aanzienlijke materiële schade en verliezen door bedrijfsonderbreking.

De explosie gebeurde tijdens het opstarten van een destillatiekolom. Men neemt aan dat in het begin van de startup de schotels in de kolom werden beschadigd wat tot een slechte scheiding leidde.

Er was een abnormaal hoge nitrobenzeen concentratie onder in de kolom – een concentratie die onstabiel was. Er zijn veel lessen uit dit incident te leren (zie referenties).

Beacon April uitlezen instrumenten