Stofexplosiegevaren: er is een nieuw ontwerp voor de NPR 7910-2:2018.

explosie vuurwerk kruiwagen

De belangrijkste wijzigingen in de nieuwe NPR 7910-2

Onlangs (01-02-2018) is het nieuwe ontwerp van de NPR 7910-2 versie 2018 gepubliceerd. Deze omvat weer diverse wijzigingen waaronder:

 • Beoordeling van explosierisico’s (nieuwe paragraaf 4.7.2)
  Op basis van een risicoanalyse kan worden bepaald of een hoger of lager beschermingsniveau van materieel kan worden toegepast in een gevarenzone. Dus er kan worden afgeweken van de standaard EPL – gevarenzone voorschriften (zone 20 = EPL Da; zone 21 = EPL Db; zone 22 = EPL Dc.
 • Kwalificatie van personeel (nieuwe paragraaf 5.2.4)
  De gevarenzone-indeling dient te worden uitgevoerd door personen die kennis van zaken hebben. Er wordt gerefereerd aan de IECEx05 module Ex 002.
 • Nieuwe of aangepaste beschrijvingen van gevarenbronnen (aanpassingen in paragraaf 5.5.3.2)
  Geen gevarenbron: dubbel uitgevoerde flexibele verbindingen of filterzakken waarbij door goed ontwerp, beproeving, monitoren, goede constructie, goed onderhoud en goede bedrijfsvoering de kans op het vrijkomen van een brandbare stof verwaarloosbaar klein is.
 • Een nieuwe gevarenzone: “Inert Gebied” (paragraaf 5.6.4 en 3.12.3)

Een volledig overzicht met de belangrijkste wijzigingen en een toelichting daarop kun je lezen op de IAB website.

ATEX : Veel gestelde vragen aan de ATEX expert.

explosie vuurwerk kruiwagen

Meer weten over ATEX of heeft u vragen? Goede informatie hoeft geen geld te kosten. Zelf heb ik zeer goede ervaringen opgedaan met IAB ingenieurs. (dat mag ook wel eens gezegd worden..) Neem daarom eens een kijkje op de FAQ pagina van IAB ingenieurs!

Risicobeoordeling ATEX, hoe doe je dat?

explosie-brand

Tijdens het maken van een risicobeoordeling wordt een eerste inschatting gemaakt of er explosiegevaar aanwezig is. Deze eerste inschatting is uitermate belangrijk. Mocht het risico niet op waarde worden ingeschat, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben.

Bijvoorbeeld:

 • Een machine die afvalhout versnippert kan stofwolken veroorzaken die een explosierisico met zich meebrengen. Afhankelijk van de hoeveelheden stof kan ATEX hier een rol gaan spelen.
 • Een machine die geringe hoeveelheden drukinkt gebruikt, valt mogelijk niet onder ATEX, maar moet wel voldoende veilig gebouwd zijn. De machinerichtlijn dekt hier het risico voor explosies voldoende af.
 • Een puinbreker die veel stof produceert zal waarschijnlijk niet onder ATEX vallen (waarom niet?), maar wel een gezondheids- of milieurisico met zich meebrengen. De machinerichtlijn vereist hiertoe de juiste maatregelen.


Situaties en voorbeelden genoeg. Meer leren over het maken van risicobeoordelingen?
Neem dan eens een kijkje op de website van IAB

LET OP! ATEX95 en ATEX137 vervallen op 20-04-16

ATEX

Vanaf 20 april 2016 verandert de ATEX wetgeving. Dan vervallen ATEX95 en ATEX137. ATEX95 woerdt ATEX114 en ATEX137 wordt ATEX153. Voor ATEX153 betreft het alleen een naamswijziging. De ‘nieuwe’ATEX 153 is en blijft van toepassing op omgeving, procedures en de instructies van medewerkers.

ATEX 95 wordt ATEX 114
De ATEX 95-richtlijn wordt ATEX 114. Hoewel deze richtlijn nog steeds van toepassing blijft op de fabricage van installaties en producten, wordt de richtlijn aangescherpt. Er verandert in deze ATEX-richtlijn dus meer dan alleen de naam.

Fabrikanten van ATEX apparatuur moeten rekening houden met een aantal wijzigingen bij de certificering van hun explosieveilige producten en bijbehorende documentatie (handleiding, EG-verklaring, etc.). De wijzigingen ten opzichte van de huidige ATEX 95 richtlijn zijn met name procedureel van aard. De belangrijkste wijzigingen zijn:

 • Er zal meer producttoezicht zijn vanuit de betreffende instanties onder de nieuwe ATEX 114 richtlijn 2014/34/EU.
 • Er komen strengere eisen voor importeurs, zo moeten naast de gegevens van de fabrikant ook naam en adresgegevens van de importeur op de ATEX producten staan. Daarnaast dienen importeurs te controleren of de producten ook daadwerkelijk aan alle eisen voldoen voordat deze in de EU op de markt worden gebracht.
 • Alle aangemelde instanties (notified bodies) dienen een nieuwe accreditatie te verwerven, de oude ATEX 95 accreditatie loopt niet automatisch door. Tevens worden de eisen aan de notified bodies strenger.
 • EG-verklaring van overeenstemming (of in de volksmond CE-verklaring) heet voortaan EU-conformiteitsverklaring.
 • Een ATEX certificaat, of EC-Type examination certificate heet voortaan EU-Type examination certificate.
 • ATEX 95 certificaten blijven geldig, maar bij aanpassingen of vernieuwingen van bestaande ATEX certificaten valt het nieuwe certificaat onder ATEX 114.
 • De essentiële minimale veiligheidseisen in de nieuwe richtlijn veranderen niet ten opzichte van de huidige richtlijn.
 • De geharmoniseerde normen veranderen niet (afgezien van periodieke updates van de normen zelf), dus zullen er geen technisch inhoudelijke wijzigingen aan producten, apparaten, machines en componenten nodig zijn onder de nieuwe richtlijn.

Link naar ATEX 114