BEACON augustus 2020 : Waar LEL metingen voor aanvang Warm Werk?

Vonken van branders, lassen en slijpen kunnen ver vliegen. Dit is de reden waarom via de meeste vergunningen verplicht wordt om brandbare materialen te verwijderen en te testen op ontvlambare stoffen in een straal van 10 meter.

• Door de zwaartekracht kunnen de vonken en warme partikels tot op grondniveau of zelf in putten en riolering vallen. Meet daarom ook altijd de zone onder de warmwerk activiteiten.

• De meeste ontvlambare dampen zijn zwaarder dan lucht m.a.w. zal de damp zich accumuleren in de lager gelegen delen inclusief de riolering of op de bodem van de tank.

Download hieronder de volledige Beacon.

Beacon maart 2020 : Vacuüm-tankwagens kunnen vlam vatten EN exploderen!

In een afvalwaterinstallatie in Santa Clara (Zuid-Californië) is op 14 november 2014 door een explosie van een vacuümwagen gevaarlijk product over de site gespoten, waardoor meer dan 15 mensen, waaronder drie brandweerlieden, naar het ziekenhuis gestuurd moesten worden.

In de maanden na de ramp bleek uit onderzoek dat natriumchloriet, een oxidatiemiddel, de mogelijke veroorzaker was. Deze chemische stof werd voor het eerst gebruikt als waterbehandelingsmiddel. Het werd in een tankwagen gezogen, die werd gebruikt voor het afvoeren van andere materialen.

De gecombineerde substanties reageerden met elkaar en veroorzaakten een explosie die de achterkant van de tankwagen blies en zijn inhoud over het gebied verspreidde. Na het vrijkomen droogde het mengsel en begon te branden.

Explosies verspreidden het vuur naar omringende containers, stuurden golvende zwarte rook de lucht in en dwongen de politie om verschillende wegen af te sluiten.

Bewoners binnen een straal van 1,6 km werden verplicht geëvacueerd en bewoners binnen een straal van 5 km om binnen te blijven en te schuilen.

Meer lezen? Download dan hieronder de Beacon.

Santa Clara (Zuid-Californië) 14 november 2014

GRATIS : RIVM / iSZW 15 jaar incidentenanalyse 2004 – 2018

(c) Vijftien jaar incidentanalyse. Oorzaken, gevolgen en andere kenmerken van incidenten met gevaarlijke stoffen bij majeure risicobedrijven in de periode 2004-2018 RIVM Rapport 2019-0042

Het RIVM heeft 326 incidenten met gevaarlijke stoffen geanalyseerd die tussen 2004 en 2018 hebben plaatsgevonden bij grote chemische bedrijven.

Bij deze incidenten vielen 215 slachtoffers, onder wie vijf doden. Het betreft incidenten die door de vakgroep Major Hazard Control van de Inspectie SZW zijn onderzocht.

De hoeveelheid gegevens is groot genoeg om robuuste conclusies te kunnen trekken. Uit de data kan worden afgeleid of de incidenten overeenkomsten vertonen en of er ontwikkelingen in de tijd zijn. Ook kunnen correlaties tussen verschillende kenmerken van incidenten in beeld worden gebracht.

Inspectiediensten kunnen de bevindingen gebruiken voor hun inspectie- en handhavingsstrategieën. Bedrijven kunnen de inzichten gebruiken om de veiligheid te verbeteren.

Overeenkomstig het werkgebied van de vakgroep Major Hazard Control vond het overgrote deel (97%) van de incidenten plaats bij inrichtingen die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (Brzo) 2015.

Tussen deze Brzo-inrichtingen ging het vooral om hogedrempelinrichtingen (88%) en minder om lagedrempelinrichtingen (12%). De helft van de incidenten trad op in onderdelen van procesinstallaties, zoals procesleidingen, reactorvaten en productscheiders.

Onderdelen voor opslag, transport en verlading waren minder vaak betrokken. 60% van de incidenten vond plaats tijdens normaal bedrijf en 20% tijdens onderhoud.

Kenmerken van de incidenten, de slachtoffers en de ernst van het letsel

Bij 90% van de incidenten kwamen gevaarlijke stoffen vrij. Bij 28% van de incidenten ontstond een brand of explosie. Bij drie incidenten (1%) werd een tank met gevaarlijke stoffen betreden.

De meest voorkomende directe oorzaken waren fouten bij menselijke handelingen en materiaalverzwakking. Samen waren deze twee directe oorzaken verantwoordelijk voor 56% van alle incidenten.

Zoals kon worden verwacht, waren de slachtoffers vooral onderhoudsmedewerkers en procesoperators. Van de 215 slachtoffers zijn er vijf overleden en hebben zeker tien personen blijvend lichamelijk letsel opgelopen.

Voor 62 slachtoffers (29%) is niet bekend of het lichamelijk letsel tijdelijk of blijvend was en de overige 138 slachtoffers (64%) hadden tijdelijk letsel. De slachtoffers ademden giftige of schadelijke stoffen in of liepen chemische of thermische brandwonden op.

Drie van de vijf dodelijke slachtoffers overleden door toedoen van een explosie in een insluitsysteem. Twee personen overleden toen zij een insluitsysteem met gevaarlijke stoffen betraden.

Blijvend letsel had verhoudingsgewijs vaak betrekking op brandwonden door chemische reacties of hitte.

Incidenten tijdens onderhoud en incidenten waarbij handmatige handelingen werden verricht, resulteerden verhoudingsgewijs vaak in ernstig lichamelijk letsel.

De gevarencategorie van de betrokken gevaarlijke stoffen, de directe oorzaak van het incident, en ook het beroep, het dienstverband en de leeftijd van de slachtoffers waren niet aantoonbaar relevant voor de ernst van het letsel.

Meer lezen? Download hieronder het volledig rapport!

BEACON December 2018 : Common cause failure (gemeenschappelijke oorzaak van falen)

Hartsfield airport

Hartsfield-Jackson International Airport in Atlanta, Georgia is het drukste vliegveld ter wereld, met gemiddeld 275.000 passagiers per dag. Op zondag, 18 december 2017, omstreeks 13:00 uur, tijdens één van de drukste momenten van het jaar, viel zowel de elektriciteitsvoorziening als de backup voorziening uit door een brand.

Met als resultaat een totale stroomuitval gedurende 11 uur. Ongeveer 30.000 mensen waren op dat moment op het vliegveld aanwezig, waarvan honderden reizigers in de vliegtuigen, zowel op de grond als omgeleid in de lucht, waaronder een voormalig minister van Transport.

Meer dan 1.000 vluchten werden geannuleerd voor twee dagen, vluchtplannen liepen in de war in de gehele Verenigde Staten. Eén van de vliegmaatschappijen rapporteerde een kostenpost van 50 miljoen dollar.

Het falen van een schakelaar in een tunnel voor nutsvoorzieningen op het vliegveld was de oorzaak van de brand……….. meer lezen? Download hieronder de Beacon.

Beacon december 2018 Heartfield vliegveld

BEACON Januari 2018 : Natuurrampen – ben u er klaar voor?? (German)

Beacon januari 2018 natuurrampen German

Helaas deze keer geen Beacon in het Nederlands. Aangezien het Nederlands en Duits dichter bij elkaar liggen dan het Engels, is de keuze op de Duitstalige versie gevallen.

Downlaod Gratis : Beacon januari 2018 Natuurrampen – German

 

Resultaat Maatschappelijk Gedrag en “Veilig Werken” : 70 dodelijke arbeidsongevallen in 2016

donald-trump-2614892_1920

Het jaarverslag van de Inspectie SZW (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) is zeer kritisch over het bedrijfsleven:

‘Werknemers die de ultieme prijs betaalden voor vaak onnodige fouten. Als bedrijfsleven en overheid hebben we de morele plicht om van hun dood te leren.’

De Inspectie is keihard over de oorzaken: ‘Winst gaat boven veiligheid, de tijdelijke werknemers krijgen onvoldoende instructies van uitzendorganisatie of bedrijf en / of zij beheersen het Nederlands onvoldoende.’

Is er een inhaalslag gaande of is er de laatste jaren een terugslag? Wat het maken van winst is er duidelijk een inhaalslag. echter op gebied van veilig werken is het laatste zonder meer het geval, zeker als men kijkt naar de incidenten van de afgelopen maanden en jaren op onder anderen de Moerdijk – vaak veroorzaakt door het falen van toezicht door bedrijfsleven en overheid – maar ook op onderhoud, procedures en het niet investeren in vernieuwingen.

Veel, voornamelijk grote, bedrijven hebben bij de ingang een ‘safetymeter’ staan waarop vermeld staat hoeveel dagen er al ongevallenvrij is gewerkt – maar wie kent niet de verhalen dat slachtoffers met een verwonding via de ‘achteruitgang’ met een taxi worden afgevoerd – en dit alleen maar voor de statiestieken – en de jaarlijkse bonus.

De ‘ratrace’ is nog steeds gaande. De maatschappij, met name de overheid en het bedrijfsleven, hebben de mond vol over veilig werken, gezondheid, duurzaamheid – echter mag dit zo goed als niets kosten.

Alles moet steeds goedkoper, nog sneller én voor een steeds lager uurtarief. Denk hierbij aan het fipronilschandaal – waar zowel het bedrijfsleven als overheid jammelijk hebben gefaald. Je laat een bedrijvensector toch niet zichzelf controleren……… een slager mag toch ook niet zijn eigen vlees keuren??

Werknemers moeten jaren langer doorwerken, maar gezond, veilig en duurzaam langer doorwerken, hoe doe je dat? Met name in de bouw en (petro-chemie) en industrie moet men met minder mensen en middelen meer werk verzetten – want het mag toch allemaal niets meer kosten?

En als je op de werkplek of binnen een bedrijf over veiligheid begint dat krijg je regelmatig als weerwoord ‘jij neemt toch ook deel aan het verkeer? Daar vallen toch ook doden en gewonden? Nou, dat gebeurt op het werk toch ook?’

Tijdens VCA opleidingen worden de cursisten regelmatig verkeerd voorgelicht over wat wel en wat niet is toegestaan, en wordt onvoldoende of foutieve informatie verstrekt over de wettelijke verplichtingen, richtlijnen en afspraken.

Er wordt ze vaak ook ‘fijntjes’ verteld dat zij (de werknemers) uiteindelijk verantwoordelijk zijn als er iets niet goed gaat – niets is echter minder waar – veilig werken, het is en blijft een gezamenlijke verantwoordelijk voor zowel werkgever als werknemer.

Er is inderdaad iets goed mis in ‘veiligwerkenland’. De mindset is bij zowel overheid, bedrijfsleven en werknemers volledig doorgeschoten. Als het de economie voor de wind gaat en er wordt genoeg geld verdient is er geen tijd om te investeren in veiligheid, en als het economisch slecht gaat is er geen geld………….. Hierdoor willen :

  • Overheden – zo weinig mogelijk zelf doen, mikt op zelfregulering
  • werkgevers – doen aan zelfregulering maar dit werkt niet
  • werknemers – argwanend en ongemotiveerd ten opzichte van de werkgevers, leidinggevenden en overheden

 

Meer lezen? Ga dan naar: 

 

GRATIS : Brandveiligheid checklist voor bedrijven & Brandbeveiligingsconcept industriegebouwen

brandweermannen

Checklisten zijn handig om, in dit geval de Brandveiligheid binnen een bedrijf, over een langere periode te kunnen beoordelen – te monitoren – en aan te passen aan de eisen der tijd.

Download hier de gratis checklist brandveiligheid-checklist-v4

Brandbeveiligingsconcept industriegebouwen
Het brandbeveiligingsconcept industriegebouwen beschrijft een kader voor het beveiligen van deze gebouwen tegen brand. Het kader komt tot stand door een integrale benadering van de brandveiligheid, waarbij onder andere wordt gekeken naar de preventie (met aandacht voor het voorkomen van brand en branduitbreiding), de preparatie (met aandacht voor de geoefendheid van de bedrijfshulpverleners/het personeel) en de repressie van een brand (opkomst en inzet van de brandweer).

Meer weten? Download hier brandbeveiligingsconcept industriegebouwen

Kadootje: brandveiligheid-aandachtspuntenlijst

GRATIS : Advies veiligheidskundige uit de dagelijkse praktijk – Testen brandkranen, slangen en toebehoren.

brandslang

Op veel petro-chemische en aanverwante bedrijven zijn ze, op stategische plaatsen, er te vinden; brandkranen en brandkasten met toebehoren. Soms zie je brandslangen half uit de kasten hangen of ergens rondslingeren. Ergens anders zie je bij controle dat kasten met slangen en toebehoren, dat deze niet compleet zijn. En hoe vaak moet een brandslang getest worden en wat voor wetgeving is hierop van toepassing? Dit en meer is terug te vinden in bijgevoegd document.

Download het hier ; advies testen, brandkranen, brandslangen en toebehoren