Corona / COVID-19 handreiking van VNO-NCW & MKB NEDERLAND en Vakcentrales FNV & CNV opgesteld en vrij verkrijgbaar.

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland en vakcentrales FNV en CNV hebben samen een handreiking opgesteld voor bedrijven en werknemers om verspreiding van het coronavirus in bedrijven tegen te gaan. Werkgeversorganisaties en vakcentrales zien dit als een goede manier om bedrijven coronaproof te maken.

De algemene handreiking is gebaseerd op de Belgische Generieke gids om de verspreiding van covid-19 op het werk tegen te gaan.

Volgens de Arbowet moet iedere werkgever een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) opstellen. Daarin wordt beschreven wat de belangrijkste gezondheids- en veiligheidsrisico’s van het werk zijn. De nieuwe handreiking besteedt speciaal aandacht aan maatregelen tegen het coronavirus in de RI&E. Werkgevers kunnen de handreiking aanvullen met richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid, of met nieuwe wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden.

Ga hieronder naar de link of download de Handreiking.

Link naar website SER : https://www.ser.nl/nl/actueel/Nieuws/handreiking-covid-19

Rapport Gezondheidsraad : GSM – Elektromagnetische velden – Gezond is het niet…

elektromagnetisch veld.png

 

De vaste commissie Elektromagnetische velden van de Gezondheidsraad evalueerde de gegevens uit proefdieronderzoek. Ook boog ze zich over de epidemiologische literatuur.

Op 1 juni 2016 kwam het advies uit met als conclusie: op dit moment is er geen verband aangetoond tussen langdurig en frequent gebruik van een mobiele telefoon en een verhoogd risico op tumoren in de hersenen of het hoofd-hals gebied.

Uitsluiten kan de commissie zo’n verband echter niet…..

Meer weten? Download of lees hier het gehele rapport: Mobiel bellen en kanker

Corona binnenshuis bestrijden met meer ventilatie? Dan alsnog een ongezonde werkplek!

Voorbeeld(opent in een nieuwe tab)

Er wordt veel geschreven over goed ventileren in binnenruimten zoals kantoren, werkplaatsen en productiehallen om het corona virus geen of minder kans te geven.

Je kunt, zeker in de late lente, zomer en vroege herfst deuren en ramen open zetten voor een (te) goede ventilatie. Helaas zal deze manier van ventileren vaak leiden tot tocht. En teveel tocht is (ook al) niet goed voor de gezondheid.

Wat zegt de wetgever (Arbeidsomstandighedenwet) hierover:

Artikel 6.2. Luchtverversing

1 Op de arbeidsplaats is voldoende niet verontreinigde lucht aanwezig.

2 Luchtverversingsinstallaties zijn altijd bedrijfsklaar.

3 Luchtverversingsinstallaties functioneren zodanig dat werknemers niet aan hinderlijke tocht worden blootgesteld.

4 Luchtverversingsinstallaties zijn voorzien van een controlesysteem dat storingen in de installatie signaleert voor zover dat noodzakelijk is voor de gezondheid van de werknemers.

5 Het eerste lid is niet van toepassing op arbeidsplaatsen in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet.

6 Een arbeidsplaats in een gebouw als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Woningwet wordt slechts gebruikt indien het gebouw voldoet aan de bij of krachtens het Bouwbesluit 2012 gegeven voorschriften met betrekking tot de van toepassing zijnde gebruiksfunctie in de zin van dat besluit.

Wat houdt bovengenoemd is, na diverse jurisprudentie:
Ventilatie betekent dat lucht in beweging is. Als de beweging van lucht binnenshuis te groot wordt, dan spreken we over hinderlijke tocht. Werkgevers moeten zorgen voor de juiste ventilatie en daarbij proberen tocht zoveel mogelijk te beperken.

Meer lezen? Download dan hieronder de gratis Tocht op werkplek – werkvloer paper!

NEN Normen gerelateerd aan COVID-19 / Corona – vrij beschikbaar.

Meer weten? Volg dan onderstaande link!

https://connect.nen.nl/portal/Coronavirus?utm_campaign=COVID-19&utm_source=Emailnieuwsbrief&utm_medium=Email

GRATIS : Wake Up Call formulieren als aanvulling op LMRA en Toolboxen.

Alweer een formulier…. Wordt je daar niet moe van….

Ik ben en blijf van mening dat alle kleine beetjes helpen om:

– veilig werken naar een hoger plan te brengen
– veilig werken en veilig denken goed tussen de oren te krijgen van;
– alle betrokken medewerkers en leidinggevenden

Het zijn in totaal 4 verschillende formulieren, een origineel, een 2e en 3e versie en een ingevuld voorbeeld.


Interesse? Download de formulieren dan hieronder!

Corona / Covid-19 gebods- en verbodsborden GRATIS Downloads!

Het bedrijf van Mattheu Sins – Flip Reclame – heeft een aantal gebods- en verbodsborden ontworpen. De iconen hiervan worden door het bedrijf gratis ter beschikking gesteld.

Download hieronder middels de links de voor uw bedrijf meest belangrijke gebods- of verbodsborden.

Storm? Harde wind? Na Ciara en Dennis komt nu Ellen! Dus haal de steigerchecklist en controlelijst voor ingebruikname Steigers maar weer van stal…

Steigers

VSB en Bouwend Nederland zijn de ‘makers’ van de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland. De richtlijn behandeld bijvoorbeeld;

Periodieke keuringen:
Bouw: iedere 2 weken 
(duidelijk aangeven op scafftag en op inspectie formulier voor ingebruikname).
Industrie: uiterlijk om de 3 maand (duidelijk aangeven op scafftag en op inspectieformulier voor ingebruikname).

Herkeuringen na:

 • Aanpassingen
 • Wijziging omstandigheden
 • Extreme weersomstandigheden
 • Sneeuw en ijzel (overbelasting)
 • Na een vorstperiode (verzakking ondergrond)
 • Regen (wateroverlast/onderspoeling van de ondergrond)
 • Storm >8 Bft. (extra controle op verankeringen)
 • Extreme gebeurtenissen (bijv. aanrijding)

LET OP! Keuringen en Herkeuringen alleen uit laten voeren door medewerkers met een gedegen achtergrond c.q. opleiding in de steigerbouw!

meer info? ga naar http://www.richtlijnsteigers.com/

Download hier de gratis Steigerchecklist (Excel)

Link naar Nieuwe Richtlijn Steigers voor Bouw en Industrie (Powerpoint / PDF)

Onderstaande afbeelding is in zijn geheel te downloaden en daarna direct uit te printen als zijnde Controlelijst / Inspectiepunten voor ingebruikname conform Richtlijn Steigers.

Steiger inspectielijst

Storm? Harde wind? Steigerchecklist en Controlelijst voor ingebruikname Steigers

Steigers

VSB en Bouwend Nederland zijn de ‘makers’ van de Richtlijn Steigers, waarin de stand van de techniek is weergegeven over het bouwen van en het werken op veelal stalen, staande steigers in de bouw, industrie en vele andere branches. De richtlijn is tot stand gekomen in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma + Keboma, Stichting Arbouw, de Arbeidsinspectie en vooral de specialisten van VSB en Bouwend Nederland. De richtlijn behandeld bijvoorbeeld;

Periodieke keuringen:
Bouw: iedere 2 weken 
(duidelijk aangeven op scafftag en op inspectie formulier voor ingebruikname).
Industrie: uiterlijk om de 3 maand (duidelijk aangeven op scafftag en op inspectieformulier voor ingebruikname).

Herkeuringen na:

 • Aanpassingen
 • Wijziging omstandigheden
 • Extreme weersomstandigheden
 • Sneeuw en ijzel (overbelasting)
 • Na een vorstperiode (verzakking ondergrond)
 • Regen (wateroverlast/onderspoeling van de ondergrond)
 • Storm >8 Bft. (extra controle op verankeringen)
 • Extreme gebeurtenissen (bijv. aanrijding)

LET OP! Keuringen en Herkeuringen alleen uit laten voeren door medewerkers met een gedegen achtergrond c.q. opleiding in de steigerbouw!

meer info? ga naar http://www.richtlijnsteigers.com/

Download hier de gratis Steigerchecklist (Excel)

Link naar Nieuwe Richtlijn Steigers voor Bouw en Industrie (Powerpoint / PDF)

Onderstaande afbeelding is in zijn geheel te downloaden en daarna direct uit te printen als zijnde Controlelijst / Inspectiepunten voor ingebruikname conform Richtlijn Steigers.

Steiger inspectielijst