Jaaroverzicht 2019 iSZW, van 71 naar 69 dodelijke arbeidsongevallen.

Echt veel lijkt er niet verbeterd, het aantal dodelijke ongevallen is gedaald van 71 naar 69 slachtoffers. De meeste ernstige arbeidsongevallen zijn te betreuren in de bouw en afvalverwerkende industrie. De sectoren bouw, afvalbeheer, landbouw/bosbouw en visserij, industrie en vervoer en opslag staan steevast in de top 5.

De meeste dodelijke slachtoffers (in absolute zin) vielen eveneens in de sector bouw. In 2019 overleden 18 slachtoffers in de sector bouwnijverheid, gevolgd door de sectoren vervoer en opslag (10), industrie (9), landbouw / bosbouw en visserij (8) en de handel (7).

De meeste slachtoffers waren werkzaam bij bedrijven met minder dan 10 werknemers. Net als in voorgaande jaren springen de ongevalstypen ‘contact met een bewegend object’, ‘vallen (niet van hoogte)’, ‘contact met de bewegende delen van een machine’ en ‘val van hoogte’ er het meest uit.

30% komt in contact met bewegend object, 16% vallen (niet van hoogte) 16% contact met bewegende delen van machine, 14% vallen van hoogte, 8% overig, 7% overig contact met object, 8% aanrijding met een voertuig.

Deze verhouding is al 5 jaar hetzelfde. Dan mag je je toch als inspectie en veiligheidskundigen zo langzamerhand wel eens achter de oren krabben en eens goed na gaan denken over waarom we:

– het contact met een bewegend object niet naar beneden krijgen?
– het vallen (niet van hoogte) niet kunnen verminderen?
– het contact met bewegende delen van machine niet kunnen voorkomen?
– het vallen van hoogte niet (hoe cryptisch) omlaag krijgen?

Er is sprake van een ernstig ongeval als het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis, wanneer er sprake is van blijvend letsel of als het slachtoffer overleden is aan de gevolgen.

Het aantal meldingen hiervan is tussen 2015 en 2019 toegenomen met 22%. De toename van 2019 ten opzichte van 2018 met 4% is laag te noemen, zeker als je de toename van het aantal werkenden en een bloeiende conjunctuur in acht neemt.

Het gehele rapport lezen?

Volg dan deze link: https://www.inspectieszw.nl/publicaties/rapporten/2020/05/14/monitor-arbeidsongevallen-en-klachten-arbeidsomstandigheden

Of hier downloaden?

Veilig werken in Nederland – 71 doden in 2018 – het gaat niet vooruit maar juist achteruit!

Doden in bouw werk 2018

Politiek Den Haag; Softe aanpak en de branches lossen het zelf wel op? We leven ondertussen in het jaar 2019, weten jullie nu nog niet dat dit niet werkt?

Keihard aanpakken, torenhoge boetes, bedrijven- activiteiten op non-actief, verantwoordelijken vastzetten – met andere woorden ‘Lik op Stuk Beleid’. Hoe moeilijk kan het het zijn?

Onderstaande tekst komt uit het Jaarverslag iSZW 2018:

De Inspectie SZW stelt vast dat het in bedrijven slecht gesteld is met de naleving van eisen voor een goede arbozorg.

Zo had in 2018 slechts 45 procent van de bedrijven een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). In 2016 was dat nog 48 procent.

Hoewel vereist door de Arbowet ontbreekt dus in veel (vaak kleinere) ondernemingen een basis voor veilig en gezond werken.

Nieuwe cijfers over ernstige arbeidsongevallen waren een extra aanleiding voor de Inspectie om bedrijven op te roepen serieus (en dat doen ze dan ook??) aandacht te besteden aan gezond en veilig werken.

De Inspectie ontving in 2018 namelijk opnieuw meer meldingen en registreerde 71 dodelijke slachtoffers door een arbeidsongeval in 2018.

Het gehele jaarverslag downloaden / lezen? Ga dan hier naar de site van iSZW

BEACON Mei 2019 : Waarschuwingsborden, Overdaad Schaad!

Beacon Mei overdaad waarschuwingsborden

Meer lezen over de zin, onzin en overdaad aan waarschuwingsborden? Download dan hieronder de volledige Beacon van mei 2019.

Beacon Mei 2019 overdaad waarschuwingsborden

Beacon April : (Goed) Meten is weten!

Beacon April 2019 meten is weten

Wat als die “foute” instrumentuitlezing correct is?

Een explosie in een grote US chemische productie site in 1960 veroorzaakte 16 doden en meer dan 300 gewonden. Er was ook aanzienlijke materiële schade en verliezen door bedrijfsonderbreking.

De explosie gebeurde tijdens het opstarten van een destillatiekolom. Men neemt aan dat in het begin van de startup de schotels in de kolom werden beschadigd wat tot een slechte scheiding leidde.

Er was een abnormaal hoge nitrobenzeen concentratie onder in de kolom – een concentratie die onstabiel was. Er zijn veel lessen uit dit incident te leren (zie referenties).

Beacon April uitlezen instrumenten

 

Beacon Maart 2019 : Falende kogelkraan

Beacon maart 2019 falende kogelkraan

Overtuig je altijd van de goede werking van een kogelkraan / afsluiter. Zoals in dit voorbeeld aangegeven ‘voelt’ de werking van de hendel goed aan maar blijkt achteraf de kraan niet goed af te sluiten, met alle mogelijke gevolgen van dien…..

Meer lezen? Download dan hier de gehele Beacon!

Smartphone = Dodelijk = RI&E = TRA = Werkplek = (Bijna) Incident !

Smartphone ongelukken

Is een smartphone wel of niet een gevaar op de werkplek? Oordeel zelf!!

Een nieuwe studie in de Journal of Injury Prevention is onderzoek gedaan naar de gevaren van ‘afgeleid lopen’. Het oversteken van een druk kruispunt tijdens sms’en of praten in een smartphone kan dodelijk zijn. Texters (sms) lopen zelfs vier keer meer kans om verkeerslichten te negeren. Voetgangers die telefonisch gesprek zijn vergeten waarschijnlijk beide kanten op te kijken voordat ze een kruispunt oversteken……

In 2017 waren er alleen al in de USA 4.000 dodelijke slachtoffers van voertuigen / voetgangers; en 1.100 voetgangers werden in het ziekenhuis opgenomen door verwondingen die optraden tijdens sms’en en lopen.

Wat heeft dit te maken met het gebruik van smartphones op het werk?

Medewerkers die tijdens het werk smartphones gebruiken zijn afgeleid van de taak die voorhanden is. Ook kan hun gezichtsvermogen en / of gehoor verminderd zijn tijdens het gebruik van het elektronische apparaat – wat resulteert in een onvermogen om waarschuwingen waar te nemen en potentiële gevaren te identificeren.

Er zijn voorbeelden van (bijna) aanrijdingen in magazijnen door sms-ende heftruckchauffeurs, of operatoren van reusachtige metaalbewerkingsmachines die hun telefoons op de bedieningsunit van hun machines plakken, zodat ze konden sms’en en op het internet konden surfen terwijl ze machines “bedienden.”

Een echt “veiligheidsprobleem” bij kantoormedewerkers (en andere laag risico banen) met smartphones is er niet. Dit echter wel degelijk het geval op de werkvloer in fabrieken en bouw. Hier zouden smartphones moeten worden verbannen. Dit ook bij operators waar aanzienlijke veiligheidsrisico’s aanwezig zijn, zoals bedieners van vorkheftrucks, kranen, hoogwerkers, enz.).

Eigenlijk zou de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) de Nederlandse ongevallengegevens moeten bestuderen en een norm ontwikkelen voor het gebruik van smartphones op de werkplek.

Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindverantwoordelijk veilig werken in bouw en industrie.

opdrachtgever en opdrachtnemer handshake

We kunnen het allemaal nog zo mooi bedenken maar uiteindelijk zijn Opdrachtgever en Opdrachtnemer eindverantwoordelijk en aansprakelijk voor het veilig uit kunnen voeren van de werkzaamheden én de eventueel daaruit voortvloeiende incidenten.

Weten hoe het precies zit? Volg dan deze link!

Aanleg bekabeling dodelijk? Verzegelde doorvoeren doorsteken – wat is wel en wat is niet een veilige wijze?

elektrocutie stoel

Misschien een beetje extreem deze foto van een elektrische stoel, echter komt (bijna) elektrocutie vaker voor in bouw en industrie dan men er weet van heeft.

Een simpel voorbeeld: ergens in Nederland moet een datakabel aangelegd worden door meerdere gebouwen op een (voedingsmiddelen) fabrieksterrein. De betreffende kabel wordt door een externe medewerker via een kabelgoot op ca. 4 meter hoogte aangelegd.

Op een gegeven moment moet de kabel een gebouw in. De doorvoer is afgesloten en verzegeld. Gebruikelijk in bouw en industrie om een kabel door te voeren is als volgt;

 • fase 1. men neme een lange schroevendraaier en maakt een gat voor de kabel
  en met een beetje geluk dwars door de doorvoer
 • fase 2. indien het niet lukt met de schroeverdraaier om de doorvoer volledig
  te doorsteken wordt er overgegaan tot een wat grover hulpmiddel – een stuk
  plastic mantelbuis
 • fase 3. mocht het dan nog niet lukken dan wordt er over gegaan naar zwaar
  geschut, namelijk een metalen buis en wordt er meer ‘geweld’ gebruikt om de doorvoer te doorsteken

De externe medewerker is lekker aan het werk op de hoogwerker maar beland uiteindelijk in fase 3 met betrekking tot het openen van de doorvoer….

De externe medewerker gebruikt gepast geweld om een opening door de doorvoer te creëren, tot op een gegeven moment een grote steekvlam naar buiten treedt. Wat blijkt;

 • het is niet bekend wat voor bekabeling er doorgevoerd in de doorvoer
 • één van de kabels, zonder ommanteling, betreft een 400A – 380V
 • er is geen uitval – kortsluiting geconstateerd in en nabij het betreffende
  productieproces

De externe medewerker heeft die dag meerdere engeltjes op beide schouders…. de metalen buis is deels zwart en er is een groot gat ingebrand… Op het moment van contact stond hij nergens in verbinding met aarde, o.a. dankzij de hoogwerker op rubberen banden…

Bekabeling, kabelgoten, doorvoeren.
Standaard in een industriële omgeving. Vaak zie je ook nog eens dat doorvoeren in muren van de ene ruimte naar een andere verzegeld zijn. Hiervoor kunnen diverse redenen zijn;

 • voorkomen van stof van ene naar andere ruimte
 • voorkomen van gassen van ene naar andere ruimte
 • voorkomen van bacteriële besmetting
 • uiteraard geldt dit ook voor buitenmuren, zodat
  stoffen niet in de buitenlucht komen of andersom
 • et cetera

Met name in de voedings- en geneesmiddelenindustrie worden dit soort verzegelingen veelvuldig toegepast.

Maar dan; er wordt of uitgebreid, bijgebouwd, nieuwe machines geplaatst of vervangen en moet er nieuwe of extra bekabeling worden aangelegd…. en dat kan wel eens verkeerd uitpakken voor meerdere partijen…

 • elektrocutiegevaar montagemedewerker
 • defecte machines of apparatuur
 • uitval beveiligingen met alle gevolgen van dien
 • uitval deel, delen van productie
 • complete fabriek valt uit

Afhankelijk van de industrie – en afdeling waar zich mogelijk een incident voordoet bij het doorsteken van een door doorvoer, kan dit ook (grote) gevolgen hebben voor;

 • milieu
 • maatschappelijk
 • gevolgschade derden

Maar wat is dan wijsheid – hoe een verzegelde doorvoer doorsteken of openen? Dit is helemaal niet zo moeilijk, het kost alleen – waar het tegenwoordig aan ontbreekt – wat meer tijd, moeite en geduld. Hieronder de te volgen (veilige) stappen :

 • informeer eerst wat al allemaal is doorgevoerd. Vaak is dit niet (meer)
  bekend – sommige doorvoeren kunnen tientallen jaren oud zijn
 • informeer of er een procedure bestaat bij het bedrijf waarvan de doorvoer
  moet worden geopend – vaak is het zo dat het openen voordien niet hoeft
  te worden gemeld, maar wel moet worden gemeld als deze opnieuw moet
  worden verzegeld
 • gebruik bij het openen altijd niet geleidende – geïsoleerde gereedschap
  bij voorkeur geheel vervaardigd van niet geleidend materiaal
 • begin aan de zijkant van de verzegeling, steek deze voorzichtig weg en
  maak de opening voldoende groot
 • aan beide buitenzijden van de doorvoer zit een soort pasta waarvan de
  buitenste laag vrij hard kan worden – dit afhankelijk van de gebruikte pasta
 • binnen in de doorvoer zit vaak steen- of glaswol, verwijder deze zoveel als
  mogelijk totdat de andere kant zichtbaar is
 • doorsteek de andere zijde voorzichtig, vaak is niet bekend wat zich daar weer
  achter bevindt. Neem indien mogelijk, voordien een kijkje aan de andere kant
  van de doorvoer.
 • na het doorvoeren van de kabel informeer je de afdeling welke zorg draagt voor
  het opnieuw aanbrengen van de verzegeling

Indien er toch met ´grof geweld´ een doorvoer moet worden doorstoken, gebruik dan een kunststof bezemsteel of iets vergelijkbaars  met een niet te scherpe punt….

Gezondheidsraad : DEGME heeft effect op ontwikkeling van nageslacht.

DegME chemische stof

De Gezondheidsraad heeft diethyleenglycol (mono)methylether (DEGME) onder de loep genomen. DEGME wordt onder meer gebruikt als toevoeging aan brandstof voor vliegtuigen en in professionele drukinkt en textielverf.

Mensen die tijdens hun werk met de stof in aanraking komen, kunnen daar nadelige effecten van ondervinden.

Dit advies past in een reeks adviezen waarin de Gezondheidsraad op verzoek van de minister van SZW de effecten van stoffen op de voortplanting beoordeelt.

Meer lezen? ga dan hier naar de website van de gezondheidsraad.

Het Blauwe Boekje : onmisbaar voor Veiligheidskundige werkzaam in bouw en installatiebranche! (en nog gratis ook!!)

Blauwe Boekje

Wel eens gehoord van Het Blauwe Boekje? Deze wordt uitgegeven door UNETO-VNI en is de ondernemersorganisatie voor de installatiebranche en de technische detailhandel. 

 

Het Blauwe Boekje is een onmisbaar informatief boekje voor de mannen en vrouwen welke werkzaam zijn in de installatiebranche en technische detailhandel, bestaande uit 6 hoofdstukken, te weten:

 • Hoofdstuk 1 Veilig werken in de installatietechniek
 • Hoofdstuk 2 Arbo- en milieuwetgeving
 • Hoofdstuk 3 Algemene informatie over VGM-werken
 • Hoofdstuk 4 Verantwoord omgaan met risico’s op het werk
 • Hoofdstuk 5 Taakrisico analyses (TRA’s): de werkzaamheden
 • Hoofdstuk 6 Taakrisico analyses (TRA’s): de omgeving

Goede arbeidsomstandigheden zorgen ervoor dat arbeid gerelateerde gezondheidsschade bij werknemers wordt voorkomen. Met veilige en gezonde arbeidsomstandigheden wordt de kans op arbeidsrisico’s en daaruit voortvloeiende ongevallen en gezondheidsklachten beperkt.

Door gezond en veilig werk hebben mensen op het werk meer plezier. Tevens draagt een goed arbeidsomstandighedenbeleid bij aan een positief imago van de sector en aan de bedrijfsresultaten van de individuele bedrijven.

Dit boekje zou onderdeel uit moeten maken van de standaard literatuur van iedere Veiligheidskundige welke werkzaam is in de Bouw, Industrie en uiteraard in de in installatiebranche!

Ga naar de volgende link om het Blauwe Boekje te raadplegen. Mocht dit niet lukken dan kunt u hier de volledige versie van deze site halen.