Discriminatie of Pesten op het werk? 1 op de 6 werknemers is slachtoffer!

En al dat discrimineren, pesten, negeren, intimideren en ongewenste seksueel aandacht kost de werkgevers klauwen vol geld. Want het slachtoffer van deze ongewenste omgangsvormen is gemiddeld 7 dagen langer ziek thuis!

De hierboven genoemde ongewenste omgangsvormen komen het meest voor in:
– Industrie 19.8%
– Openbaar bestuur 16.9%
– Vervoer 18.3%

En komen het minste voor in:
– Financiële instellingen 11.9%
– Bouw 11.7%
– Landbouw, 12.8%

En het gebeurt niet alleen op de werkvloer, maar ook digitaal. Dat veroorzaakt in veel gevallen stress, wat weer kan leiden tot psychische en fysieke klachten bij de werknemers die ermee worden geconfronteerd. In het ergste geval kan dit tot uitval van werknemers leiden.

De hierboven genoemde cijfers zijn van de Nationale Enquète Arbeidsomstandigheden 2017-2018, uitgevoerd door TNO / CBS

Op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een Handreiking Gedragscode Ongewenste Omgangsvormen voor werkgevers en werknemers beschikbaar gesteld.

Het is niet een echt werkbaar stuk, ze hebben het te mooi willen maken door de PDF beeldvullende te maken en alleen te kunnen navigeren zoals is geprogammeerd……… men moet het er maar mee doen….

Hieronder de link naar Ministerie SZW en de link om rechtstreeks van deze site te downloaden.

https://www.arboportaal.nl/documenten/publicatie/2020/02/10/handreiking-gedragscode-ongewenste-omgangsvormen

EU-OSHA : De waarde van arbeidsveiligheid, gezondheid en de maatschappelijke kosten van werkgerelateerde verwondingen en ziekten.

Hierbij een gratis rapportage van de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Het betreft een overzicht van de kosten welke de maatschappij op moet brengen, ook nadien.

De rapportage is opgemaakt aan de hand van big data van o.a. Duitsland, Finland, Zweden, Polen en Nederland en is gebasseerd op data van 2016.

De noodzaak om het beroepsleven in de Europese Unie (EU) te verbeteren is vandaag nog steeds urgent. In 2016 werden in de EU-lidstaten ongeveer 2,4 miljoen niet-dodelijke ongevallen gemeld wat tot ten minste 4 dagen afwezigheid op het werk leidde, en 3.182 dodelijke ongevallen.

Naast deze ongevallencijfers laten cijfers uit 2013 zien dat 7,9% van de werknemers leed aan gezondheidsproblemen op het werk, waarvan 36% resulteerde in afwezigheid van werk gedurende ten minste 4 dagen (Eurostat, 2018a). Ga via deze link naar de betreffende pagina van de EU

Voor beleidsmakers van o.a. iSZW is dit een must om door te nemen en met name politici dienen hiermee terdege rekening te houden aangaande besluitvorming op het gebied van VGWM.

Hieronder kunt het volledige rapport (Engelstalig) downloaden.

Waarheid of Fabel? Elke euro die in goede veiligheid en gezondheid op het werk geïnvesteerd wordt levert naar schatting 2,2 euro op….

wat-kost-het-en-wat-levert-het-op

Landen met slechte arbosystemen / preventiesystemen verspillen kostbare middelen om met vermijdbare verwondingen en ziekten om te gaan. Een sterk nationaal ARBO – beleid biedt tal van voordelen:

  • hogere productiviteit dankzij minder ziekteverzuim – efficiëntere werkmethoden en – technologieën
  • lagere ziektekosten
  • oudere werknemers langer in dienst
  • stimulering van efficiëntere werkmethoden en -technologieën
  • vermindering van het aantal mensen dat zich genoodzaakt ziet minder uren te werken om voor een familielid te zorgen

Meer lezen en weten? Ga dan naar de volgende link van de EU: OSHA – Europa – EU

Veilig Werken: Wat kost het en wat levert het op?

Veilig werken levert geld opInvesteren in veilig werken wordt meestal gezien als een kostenpost. Goede werkkleding, hand- oog- gehoorbescherming, werkschoenen, noem maar op, kosten allemaal geld.

Maar kost dit alleen maar geld? Een groot internationaal, onder duizenden bedrijven, onderzoek uitgevoerd in de jaren 2011 – 2012 – 2013 geeft een heel ander beeld.

Namelijk dat investeren in veilig werken geld oplevert!

Meer weten? Download dan het rapport: ISSA 2013