EU-OSHA : De waarde van arbeidsveiligheid, gezondheid en de maatschappelijke kosten van werkgerelateerde verwondingen en ziekten.

Hierbij een gratis rapportage van de European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA). Het betreft een overzicht van de kosten welke de maatschappij op moet brengen, ook nadien.

De rapportage is opgemaakt aan de hand van big data van o.a. Duitsland, Finland, Zweden, Polen en Nederland en is gebasseerd op data van 2016.

De noodzaak om het beroepsleven in de Europese Unie (EU) te verbeteren is vandaag nog steeds urgent. In 2016 werden in de EU-lidstaten ongeveer 2,4 miljoen niet-dodelijke ongevallen gemeld wat tot ten minste 4 dagen afwezigheid op het werk leidde, en 3.182 dodelijke ongevallen.

Naast deze ongevallencijfers laten cijfers uit 2013 zien dat 7,9% van de werknemers leed aan gezondheidsproblemen op het werk, waarvan 36% resulteerde in afwezigheid van werk gedurende ten minste 4 dagen (Eurostat, 2018a). Ga via deze link naar de betreffende pagina van de EU

Voor beleidsmakers van o.a. iSZW is dit een must om door te nemen en met name politici dienen hiermee terdege rekening te houden aangaande besluitvorming op het gebied van VGWM.

Hieronder kunt het volledige rapport (Engelstalig) downloaden.

VGWM : Het Falen van de Sociale Overlegpartners – POLEN, werknemer of Robot?

Robot

Omdat de schrijver van dit artikel nu eens mét de Polen wilde praten die onze ‘banen’ inpikken, zoveel ‘overlast veroorzaken’ en ‘onze huizen overnemen.’, of juist voor veel te weinig geld dagenlang afgebeuld worden, met zijn allen in te kleine huizen wonen en als slaven behandeld worden, is deze schrijver met en tussen Polen gaan werken.

Wat is waar? En hoe kijken de Polen hier zelf tegen aan?

Die vragen stonden ook centraal in het onderzoek dat Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen (SOMO) en FairWork (dat zich inzet tegen slavernij) vandaag publiceren over andere sectoren.

Daarin concluderen ze dat de werkomstandigheden – onder andere robotisering, afhankelijkheid van het uitzendbureau en gezondheidsklachten – onder Poolse werknemers in Nederland niet al te best zijn.

Lees hier het gehele artikel: Deze misstanden zag ik toen ik tien maanden kratten tilde tussen de Polen