V&G beheer aspecten COVID-19 pandemie – Center for Chemical Process Safety (CCPS) geeft wetenschappelijke verhandelingen vrij.

Terwijl de COVID-19-pandemie de hele wereld overspoelt en gezondheid, levens en bedrijven bedreigt, zijn we allemaal actief betrokken bij het aanpakken van deze bedreigingen en het aanpassen aan een nieuwe manier van leven en werken.

Veel organisaties geven advies voor het beheer van veiligheids- en gezondheidsaspecten op het werk om te reageren op de huidige crisis. Het Center for Chemical Process Safety (CCPS) deelt deze monografie (wetenschappelijke verhandeling) die is gericht op Process Safety met de titel, Risk Based Process Safety While Disruptive Times – Insights voor het beheren van procesveiligheid tijdens en na de COVID-19-pandemie en soortgelijke crises.

Het bevat inzichten die zijn verzameld van bedrijven die lid zijn van CCPS over het aanpassen en leiden van risicogebaseerde procesveiligheid in deze uitdagende tijd. We hopen dat deze inzichten nuttig zijn voor u en uw bedrijf.

Onderstaande link brengt u naar 3 Process Safety Monographs, te weten:

– RBPS during COVID-19 & similar disruptive times
– Bow Tie for Understanding COVID-19
– Assessment of and Planning for Natural Hazards

https://www.aiche.org/ccps/publications/process-safety-monographs?utm_source=Informz%20Email&utm_medium=Informz%20Email&utm_campaign=Informz&_zs=bip2X&_zl=mLa32

Beacon Maart 2019 : Falende kogelkraan

Beacon maart 2019 falende kogelkraan

Overtuig je altijd van de goede werking van een kogelkraan / afsluiter. Zoals in dit voorbeeld aangegeven ‘voelt’ de werking van de hendel goed aan maar blijkt achteraf de kraan niet goed af te sluiten, met alle mogelijke gevolgen van dien…..

Meer lezen? Download dan hier de gehele Beacon!

Beacon januari 2019 : Verhalen proces veiligheid

“Verhalen zijn waar herinneringen naartoe gaan als ze worden vergeten.”
– Doctor Who, Series 9, Episode 12

beacon januari 2019

“Verhalen zijn waar herinneringen naartoe gaan als ze worden vergeten.”
– Doctor Who, Series 9, Episode 12

Download hier de volledig beacon jan 2019 verhalen rond proces veiligheid

Beacon November 2018 : Kleine veranderingen – Grote gevolgen!

Beacon header

In September 2012 explodeerde een opslagtank van 70m3 gevuld met acrylzuur, op een fabrieksterrein in Himeji, Japan. Hierna ontstond brand. Er viel één dode, een brandweerman.

Er waren 36 gewonden; 2 politieagenten, 24 brandweermannen en 10 werknemers van het bedrijf. De tank werd vernietigd en nabijgelegen installaties liepen aanzienlijke schade op (afb.1). Daarnaast was er geen noemenswaardige schade aan de omgeving of het milieu.

De tank vormde een opslag tussen twee destillatie kolommen welke acrylzuur zuiverde. In het oorspronkelijke ontwerp was de tank geheel gevuld. De inhoud werd gekoeld door deze van onder naar boven over de tank te circuleren. Later werd het normale niveau verlaagd tot onder het koelspiraal. De inhoud werd niet langer gecirculeerd naar de top, maar naar een punt onderaan de tank waarop tevens een peilglas was aangesloten. (afb.2).

Download hier de gratis BEACON

 

BEACON September 2017 : Procesveiligheid – Haastige spoed is zelden goed!

processafety

Heb je ooit een stuk papier in de prullenbak willen mikken, maar in plaats van die laatste 4 stappen te nemen, gooide je het en miste de prullenbak? Dan loop je er naartoe, pakt het op en gooi het er in zoals gepland. Wat was de winst? Eigenlijk heeft het extra moeite gekost om terug te gaan, het papier op te rapen en in de prullenbak te gooien.

Wat als je niet terug ging? Dan zou iemand anders het voor je moeten doen. Hetzelfde idee geldt voor procesveiligheid. Als je het de eerste keer niet goed doet, moet je het over doen! Of iemand zal het voor u moeten doen.

Sommige procesveiligheidstaken zijn echter niet zo duidelijk als afval op de vloer. Procesveiligheidstaken niet de eerste keer juist uitvoeren (bijvoorbeeld het controleren van een instrument, een procedure volgen) kan leiden tot ernstige gevolgen voor u, uw medewerkers, de gemeenschap en het milieu. Wanneer? Waar? Hoe? Wie weet?

Vertrouwen is goed, controle véél beter!

Als je de tijd niet vindt om het de eerste keer juist te doen,
hoe vind je dan de tijd om het over te doen?

Meer lezen? Download dan hier de BEACON!

BEACON : 15 jaar Process Safety Beacon!

beacon-header

November 2001 werd de eerste uitgave van de Process Safety Beacon (1) door CCPS gedistribueerd aan een paar honderd personen. Sindsdien zijn er 180 berichten voor eerste lijn procesindustrie werknemers gepubliceerd (read-only kopieën verkrijgbaar op www.sache.org

Tegenwoordig krijgen meer dan 38.000 personen de Beacon toegestuurd die zij weer met hun collega’s kunnen delen. Op deze manier bereiken we elke maand honderdduizenden personen.

De Beacon word momenteel vertaald in meer dan 25 talen door een groep vrijwilligers die hun vrije tijd beschikbaar stelt om wereldwijd procesveiligheid te promoten. De Beacon wordt geschreven voor operators, onderhoudspersoneel en andere eerste lijn procesindustrie werknemers.

De focus ligt op dingen die zij kunnen zien en acties die zij kunnen ondernemen binnen de verantwoordelijkheden van hun functie. We realiseren ons dat veel engineers, chemici, andere technische staf en managers de Beacon lezen, en er hopelijk iets van leren.

De Beacon is echter niet voor hen geschreven. Je zal geen suggesties zoals “verander het proces”, “vervang het equipment” of “volg standaard XYZ” in de “Wat kan jij doen?” sectie vinden.

Je mag de Beacons onbeperkt delen met collega’s, zowel op papier als digitaal. Bedenk wat jij kan leren van een Beacon, ook al gaat het over een totaal verschillende installatie. De Beacon van september 2016 gaat bijvoorbeeld over een brand aan boord van een schip.

Weinig Beacon lezers werken op schepen, maar de echte boodschap ging over het belang van management of change (MOC). Dat is toepasbaar op elke soort installatie of equipment. Door de beperkte ruimte in een Beacon kunnen we niet alle belangrijke lessen van een incident behandelen.

Bedenk andere dingen die je er van kan leren, en zoek meer informatie op over het specifieke incident en gelijksoortige incidenten. Als je werkt in een fabriek met een goed procesveiligheid management programma maak je waarschijnlijk weinig incidenten mee.

Het is dan makkelijk om de scherpte te verliezen. Gebruik de Beacon om iedereen er aan te herinneren wat er kan gebeuren als men zich niet houd aan de richtlijnen van het procesveiligheid management systeem.

Leer van ongelukken die elders gebeurd zijn, zodat jij het niet door ervaring hoeft te leren!

BEACON Process Safety: Waarom krijg ik die afsluiter niet open?

afsluiters

In april 2004 was er een explosie gevolgd door brand op een polyvinylchloride (PVC) fabriek in de Verenigde Staten. Er vielen vijf doden en drie mensen raakten ernstig gewond.

De explosie vernielde een reactorgebouw en de aanliggende opslagloods. De nabij gelegen woonplaats werd geheel geëvacueerd vanwege de zware rook.

De fabriek is nooit herbouwd. De onderzoeksraad voor ongevallen van de Verenigde Staten (CSB) heeft een rapport met video uitgebracht:

                    http://www.csb.gov/formosa-plastics-vinyl-chloride-explosion/

Het onderzoek identificeerde een aantal basisoorzaken voor dit incident. Daartoe behoorden onvoldoende rekening houden met menselijke fouten in het ontwerp en het opereren van de fabriek, het niet opvolgen van aanbevelingen uit een eerder incident, te veel vertrouwen op procedures en noodprocedures die niet afgestemd waren op het vrijkomen van grote hoeveelheden brandbare stof.

Download hier de volledige BEACON Waarom krijg ik die afsluiter niet open