HARDNEKKIG FENOMEEN : zonnepanelen installeren zonder voldoende valbeveiliging.

Ergens in Drenthe
Het is en blijft een hardnekkig probleem. Veel werknemers zijn blijkbaar in de waan dat men geen fouten maakt en / of onkwetsbaar is.

De ‘mannen’ gevraagd of zij de valbeveiliging zoals aangebracht voldoende vinden.

Daar zijn zijn
ten volste van overtuigd, als ze al vallen dan vallen ze, volgens eigen zeggen tegen de valbeveiliging aan welke in de dakgoot is geplaatst.

Op de uitleg dat je nogal ongelukkig terecht kan komen tegen de valbeveiliging aan, of er half of half tegen aan komt en alsnog een meter of 5 naar beneden valt, werd ter kennisgeving aangenomen.

En dit, volgens eigen zeggen, zij wel een valharnas en vallijnen in de bedrijfsbus hebben liggen maar niet gebruiken………..GRATIS : Toolbox ongezonde werkhouding, bukken, knielen & kruipen.

Het regelmatig of langdurig gebukt, knielend of kruipend werken is zeer ongezond voor ons bewegingsapparaat.

Mogelijke gevolgen zijn klachten aan rug, schouders, nek, armen, ellebogen, handen en polsen, knieën en voeten

Dat hierover regelgeving bestaat om schade aan het bewegingsapparaat te voorkomen is bij veel werkgevers en werknemers onbekend.

Denk bijvoorbeeld aan vloerenleggers, tegelzetters, stoffeerders, maar ook werknemers welke dagelijks in kantooromgevingen werkzaam zijn om ICT infrastructuren te vernieuwen, onderhouden et cetera.

De iSZW geeft hiervoor RICHTWAARDEN aan. Dat je bijvoorbeeld maximaal een 1/2 uur achtereen onder bureau’s mag kruipen met een maximum van 1 uur per dag. En dan hebben we het niet alleen over oudere werknemers maar ook over de jongere.

Oplossingen? Die zijn er genoeg, begin eerst met de BRONAANPAK en werk het vandaar verder uit. Dan komen er vanzelf goede oplossingen.

Een oplossing voor de kantooromgeving zou kunnen zijn om zoveel als mogelijk draadloos te werken en alle bekabeling niet onder de bureau’s wegwerken maar middels kabelgoten over de bureau’s

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid heeft op haar website meerdere goede toolboxen staan. Deze worden GRATIS ter beschikking gesteld aan belangstellenden.

De Toolbox Ongunstige Werkhouding is GRATIS te downloaden van de SSVV website, klik hier om naar de website te gaan.

Vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen!

GRATIS Toolbox : Veilig naar en van het werk – Noodstop & losliggende spullen in de auto

Schokkende video: 7 tips voor het wél veilig inpakken van de auto

Wat hebben een doos met inhoud, een fles fris, een paraplu, of veiligheidshelm met elkaar gemeen……

Iets wat al gauw een kilootje of 2 weegt, bijvoorbeeld een fles frisdrank, krijgt bij een noodstop de kracht van 40 tot 50 keer zijn eigen gewicht. Met andere woorden je zal maar een gewicht van tussen de  80 en 100 kilo maar tegen je hoofd of lichaam aankrijgen… enne, die veiligheidshelm achterop de hoedenplank  staat wel cool, maar met zijn ca. 500 gram is deze dan net zo zwaar als een zakje cement van pak ‘em beet een kilootje of 20……

Diezelfde fles of helm zal bij een botsing van 100 km per uur met diezelfde snelheid door de auto vliegen, en dan wil je helemaal niet in de baan van een dergelijk projectiel zijn.

Daarom geen flessen, veiligheidshelmen of andere spullen op de hoedenplank of achterbank, tenzij voorzien van een stevig veiligheidsnet. Stapel, als het toch niet anders kan, bijvoorbeeld dozen op de achterbank en zet deze dan zo goed als mogelijk vast met de aanwezige veiligheidsgordel(s).

Download hier de GRATIS Toolbox Auto Ongeval Noodstop losliggende spullen

GRATIS : TOOLBOX Goede valbeveiliging redt levens!

hoogwerker valbeveiliging

TOOLBOX Onderhoud & QuickScan valbeveiliging

De reden van deze toolbox heeft te maken met het huren van een hoogwerker of verreiker. Vaak wordt, tegelijkertijd met de huur van een hoogwerker of verreiker, valbeveiliging (mee) gehuurd.

Het blijkt echter dat de ene verhuurder anders omgaat met onderhoud en het bewaren van valbeveiliging dan de ander. Vaak zie je dat er een soort van bewaarbox bij de hoogwerker of verreiker zit, waarin onder andere de handleiding van de machine en de valbeveiliging wordt bewaard.

Dit laatste is absoluut uit den boze. Valbeveiliging dient na gebruik bij voorkeur droog en vorstvrij te worden opgeborgen. Zie daar op toe want het gaat om je eigen veiligheid!

Schade aan valbeveiliging kan ontstaan doordat: ……

Download hier de Gratis Toolbox Onderhoud aan valbeveiliging

 

GRATIS TOOLBOX : Fatal Accident Rate (FAT) + rekenhulp(je)…

Bergbeklimmen Mount Everest

Een toolbox is een informatieve bijeenkomst om  iets op te steken en tevens een prima gelegenheid om te discusieëren over nieuwe werkwijzen, over veilig(er) werken of meer inzichten opdoen over veiligheid in het algemeen.

Deze toolbox gaat over het op doen van meer inzichten. Het gaat namelijk over de Fatal Accident Rate (FAR) ook wel fatale frequentiegraad – fatale ongevallenratio – of fatale (arbeids) ongevallen score genoemd.

Ergens in de vroege jaren ‘70 is het Amerikaanse chemiebedrijf Dupont begonnen met het structureel analyseren en beoordelen van risico’s in een fabriek. Inmiddels zijn deze technieken gemeengoed geworden binnen de (wereldwijde) chemische industrie.

Om risico’s in een getal uit te drukken, en dus met elkaar te kunnen vergelijken, heeft een ander  chemiebedrijf, te weten ICI, de Fatal Accident Rate (FAR) bedacht. Door deze methodiek kunnen bedrijven onderlinge verbanden leggen – en uiteraard ook – wie het beste jongetje of meisje van de klas is….

De FAR is een statistisch getal:

  • een FAR van 1 betekent dat er statistisch gezien;
    • 1 dodelijk ongeval per 1000 mensen zal plaats vinden – heeft gevonden (1 promille)
    • gedurende hun werkbare leven van 40 jaar (of 100 miljoen uur)

Meer lezen? Download dan hieronder de volledige (en gratis) Toolbox!

090 Toolbox FAR Fatal Accident Rate

Interessante website : II Mens en Werk

ii mens en werk

In II Mens en Werk Producten kunt u terecht voor de verschillende onderdelen van de Arbocatalogus, toolboxen, toolboxfilms en hand-outs. De meeste producten kunt u eenvoudig kosteloos downloaden. Kijk eens op:

Arbocatalogus , Download “Werken op Hoogte” of Fysieke belastingen

En dat allemaal GRATIS!