GRATIS : Hulpmiddel voor de Veiligheidskundige : Conversatie-starters!

Conversatiestarter-scenario’s zijn een hulpmiddel om groepsdiscussies op de werkvloer of in het beroepsonderwijs te vergemakkelijken.

Deze conversatiestarters omvatten scenario’s die zijn ontworpen voor gebruik met werknemers die taken verrichten die aandoeningen aan het
bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen, aandoeningen aan het bewegingsapparaat) kunnen veroorzaken, en hun managers en leidinggevenden.

Ze zijn bedoeld om de behoefte aan snelle en doeltreffende communicatie tussen een werknemer en zijn manager over ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’ te ondersteunen.

De scenario’s kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor een gesprek en worden aangevuld met voorgestelde onderwerpen en inleidende vragen.

Ze kunnen worden gebruikt bij een workshop in gespreksvorm of als opening bij trainingen. Grotere groepen kunnen worden onderverdeeld in kleinere groepen of tweetallen voor een gesprek over elk scenario, de gespreksonderwerpen en hun inzichten.

Vervolgens kunnen ze hun inzichten plenair delen. Als de gespreksleider een grotere groep in kleinere groepen onderverdeelt, kan elke groep hetzelfde scenario of verschillende scenario’s krijgen.

 De gebruikte situaties zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op enkele van de problemen waarmee werknemers worden geconfronteerd en op het belang van inzicht in de bedrijfsprotocollen met betrekking tot de preventie van ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’, waaronder welke verantwoordelijkheden bij de werkgevers en welke bij de werknemers liggen.

 Een organisatie kan de situaties afstemmen op de eigen behoeften door haar eigen beleid en protocollen met betrekking tot de preventie van ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’ erin op te nemen.

 Door de gesprekken moeten werknemers het gevoel krijgen beter geïnformeerd en beter in staat te zijn met situaties waarin beslissingen moeten worden genomen, om te gaan.

 Met behulp van de gesprekken moeten werknemers, managers en leidinggevenden het belang gaan inzien van het vroegtijdig melden van klachten om het risico op de ontwikkeling van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij werknemers te verkleinen en om een duurzaam
arbeidsleven te ondersteunen.

De gespreksleiders kunnen ook overwegen de scenario’s en vragen aan te passen aan andere banen en werksituaties, waarbij dezelfde benadering wordt gehanteerd.

Meer weten? Ga dan hier naar de betreffende website.

Hieronder kunt u de PDF conversation starters van OSHA EU website downlaoden.

Rechtspraak : vinger bekneld, topje weg – werkgever krijgt ruim 20.000.- Euro Bestuurlijke boete…

Op 28 juli 2017 heeft een arbeidsongeval plaatsgevonden waarbij een servicetechnicus van eiseres (hierna: de werknemer) betrokken was. Deze werknemer was bezig met het verhelpen van een storing bij een klant van eiseres. Hiervoor moest hij in een meterkast zijn. Deze meterkast bevond zich schuin tegenover een automatische schuifdeur. De werknemer opende de linkerdeur van de meterkast met de deurkruk en daarna de rechterdeur. Terwijl hij de rechterdeur nog met zijn hand openhield, ging de automatische schuifdeur open en raakte de rechterhand van de werknemer bekneld tussen de kastdeur en de automatische schuifdeur. De beknelling heeft geleid tot blijvend letsel bij de werknemer omdat het topje van zijn rechterwijsvinger is afgesneden. Hij is hiervoor behandeld in een ziekenhuis.

Eiseres is een installatiebedrijf dat onder meer brand-, toegangs- en inbraakbeveiligingssystemen levert, installeert en onderhoudt. Het overgrote deel van de activiteiten van eiseres bestaat uit het verhelpen van storingen en onderhoud. Op de dag van het ongeval waren 943 monteurs van haar werkzaam op verschillende locaties.

Het arbeidsongeval is door de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid onderzocht. Dit onderzoek heeft geleid tot een boeterapport van 23 juli 2018. Op 15 februari 2019 is op basis van dit boeterapport aan eiseres een boete opgelegd van € 21.750,-. De boete bestaat uit twee delen. Een boete van € 20.250,- voor het overtreden van artikel 3.17 van het Arbobesluit en een boete van € 1.500,- voor het niet tijdig melden. Deze laatste boete is niet in geschil.

Meer lezen? Volg dan onderstaande link.

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2020:1284&showbutton=true&keyword=arbeidsongeval

GRATIS : Wake Up Call formulieren als aanvulling op LMRA en Toolboxen.

Alweer een formulier…. Wordt je daar niet moe van….

Ik ben en blijf van mening dat alle kleine beetjes helpen om:

– veilig werken naar een hoger plan te brengen
– veilig werken en veilig denken goed tussen de oren te krijgen van;
– alle betrokken medewerkers en leidinggevenden

Het zijn in totaal 4 verschillende formulieren, een origineel, een 2e en 3e versie en een ingevuld voorbeeld.


Interesse? Download de formulieren dan hieronder!

HARDNEKKIG FENOMEEN : zonnepanelen installeren zonder voldoende valbeveiliging.

Ergens in Drenthe
Het is en blijft een hardnekkig probleem. Veel werknemers zijn blijkbaar in de waan dat men geen fouten maakt en / of onkwetsbaar is.

De ‘mannen’ gevraagd of zij de valbeveiliging zoals aangebracht voldoende vinden.

Daar zijn zijn
ten volste van overtuigd, als ze al vallen dan vallen ze, volgens eigen zeggen tegen de valbeveiliging aan welke in de dakgoot is geplaatst.

Op de uitleg dat je nogal ongelukkig terecht kan komen tegen de valbeveiliging aan, of er half of half tegen aan komt en alsnog een meter of 5 naar beneden valt, werd ter kennisgeving aangenomen.

En dit, volgens eigen zeggen, zij wel een valharnas en vallijnen in de bedrijfsbus hebben liggen maar niet gebruiken………..GRATIS : Toolbox ongezonde werkhouding, bukken, knielen & kruipen.

Het regelmatig of langdurig gebukt, knielend of kruipend werken is zeer ongezond voor ons bewegingsapparaat.

Mogelijke gevolgen zijn klachten aan rug, schouders, nek, armen, ellebogen, handen en polsen, knieën en voeten

Dat hierover regelgeving bestaat om schade aan het bewegingsapparaat te voorkomen is bij veel werkgevers en werknemers onbekend.

Denk bijvoorbeeld aan vloerenleggers, tegelzetters, stoffeerders, maar ook werknemers welke dagelijks in kantooromgevingen werkzaam zijn om ICT infrastructuren te vernieuwen, onderhouden et cetera.

De iSZW geeft hiervoor RICHTWAARDEN aan. Dat je bijvoorbeeld maximaal een 1/2 uur achtereen onder bureau’s mag kruipen met een maximum van 1 uur per dag. En dan hebben we het niet alleen over oudere werknemers maar ook over de jongere.

Oplossingen? Die zijn er genoeg, begin eerst met de BRONAANPAK en werk het vandaar verder uit. Dan komen er vanzelf goede oplossingen.

Een oplossing voor de kantooromgeving zou kunnen zijn om zoveel als mogelijk draadloos te werken en alle bekabeling niet onder de bureau’s wegwerken maar middels kabelgoten over de bureau’s

De Stichting Samenwerken Voor Veiligheid heeft op haar website meerdere goede toolboxen staan. Deze worden GRATIS ter beschikking gesteld aan belangstellenden.

De Toolbox Ongunstige Werkhouding is GRATIS te downloaden van de SSVV website, klik hier om naar de website te gaan.

Vragen of opmerkingen? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen!

GRATIS Toolbox : Veilig naar en van het werk – Noodstop & losliggende spullen in de auto

Schokkende video: 7 tips voor het wél veilig inpakken van de auto

Wat hebben een doos met inhoud, een fles fris, een paraplu, of veiligheidshelm met elkaar gemeen……

Iets wat al gauw een kilootje of 2 weegt, bijvoorbeeld een fles frisdrank, krijgt bij een noodstop de kracht van 40 tot 50 keer zijn eigen gewicht. Met andere woorden je zal maar een gewicht van tussen de  80 en 100 kilo maar tegen je hoofd of lichaam aankrijgen… enne, die veiligheidshelm achterop de hoedenplank  staat wel cool, maar met zijn ca. 500 gram is deze dan net zo zwaar als een zakje cement van pak ‘em beet een kilootje of 20……

Diezelfde fles of helm zal bij een botsing van 100 km per uur met diezelfde snelheid door de auto vliegen, en dan wil je helemaal niet in de baan van een dergelijk projectiel zijn.

Daarom geen flessen, veiligheidshelmen of andere spullen op de hoedenplank of achterbank, tenzij voorzien van een stevig veiligheidsnet. Stapel, als het toch niet anders kan, bijvoorbeeld dozen op de achterbank en zet deze dan zo goed als mogelijk vast met de aanwezige veiligheidsgordel(s).

Download hier de GRATIS Toolbox Auto Ongeval Noodstop losliggende spullen

GRATIS : TOOLBOX Goede valbeveiliging redt levens!

hoogwerker valbeveiliging

TOOLBOX Onderhoud & QuickScan valbeveiliging

De reden van deze toolbox heeft te maken met het huren van een hoogwerker of verreiker. Vaak wordt, tegelijkertijd met de huur van een hoogwerker of verreiker, valbeveiliging (mee) gehuurd.

Het blijkt echter dat de ene verhuurder anders omgaat met onderhoud en het bewaren van valbeveiliging dan de ander. Vaak zie je dat er een soort van bewaarbox bij de hoogwerker of verreiker zit, waarin onder andere de handleiding van de machine en de valbeveiliging wordt bewaard.

Dit laatste is absoluut uit den boze. Valbeveiliging dient na gebruik bij voorkeur droog en vorstvrij te worden opgeborgen. Zie daar op toe want het gaat om je eigen veiligheid!

Schade aan valbeveiliging kan ontstaan doordat: ……

Download hier de Gratis Toolbox Onderhoud aan valbeveiliging

 

GRATIS TOOLBOX : Fatal Accident Rate (FAT) + rekenhulp(je)…

Bergbeklimmen Mount Everest

Een toolbox is een informatieve bijeenkomst om  iets op te steken en tevens een prima gelegenheid om te discusieëren over nieuwe werkwijzen, over veilig(er) werken of meer inzichten opdoen over veiligheid in het algemeen.

Deze toolbox gaat over het op doen van meer inzichten. Het gaat namelijk over de Fatal Accident Rate (FAR) ook wel fatale frequentiegraad – fatale ongevallenratio – of fatale (arbeids) ongevallen score genoemd.

Ergens in de vroege jaren ‘70 is het Amerikaanse chemiebedrijf Dupont begonnen met het structureel analyseren en beoordelen van risico’s in een fabriek. Inmiddels zijn deze technieken gemeengoed geworden binnen de (wereldwijde) chemische industrie.

Om risico’s in een getal uit te drukken, en dus met elkaar te kunnen vergelijken, heeft een ander  chemiebedrijf, te weten ICI, de Fatal Accident Rate (FAR) bedacht. Door deze methodiek kunnen bedrijven onderlinge verbanden leggen – en uiteraard ook – wie het beste jongetje of meisje van de klas is….

De FAR is een statistisch getal:

  • een FAR van 1 betekent dat er statistisch gezien;
    • 1 dodelijk ongeval per 1000 mensen zal plaats vinden – heeft gevonden (1 promille)
    • gedurende hun werkbare leven van 40 jaar (of 100 miljoen uur)

Meer lezen? Download dan hieronder de volledige (en gratis) Toolbox!

090 Toolbox FAR Fatal Accident Rate