HARDNEKKIG FENOMEEN : zonnepanelen installeren zonder voldoende valbeveiliging.

Ergens in Drenthe
Het is en blijft een hardnekkig probleem. Veel werknemers zijn blijkbaar in de waan dat men geen fouten maakt en / of onkwetsbaar is.

De ‘mannen’ gevraagd of zij de valbeveiliging zoals aangebracht voldoende vinden.

Daar zijn zijn
ten volste van overtuigd, als ze al vallen dan vallen ze, volgens eigen zeggen tegen de valbeveiliging aan welke in de dakgoot is geplaatst.

Op de uitleg dat je nogal ongelukkig terecht kan komen tegen de valbeveiliging aan, of er half of half tegen aan komt en alsnog een meter of 5 naar beneden valt, werd ter kennisgeving aangenomen.

En dit, volgens eigen zeggen, zij wel een valharnas en vallijnen in de bedrijfsbus hebben liggen maar niet gebruiken………..Top 10 downloads WerkVeilig – januari / augustus 2019

Hierbij de top 10 GRATIS downloads (met link) over de periode januari / augustus 2019.

10. Loto veiligstellen van bedrijfsonderdelen.docx

9. hazop voorbeeld moc 260 kogelkraan in leiding boven gaswasser vd2.xlsx

8. hazop leeg.xlsx

7. functie rie buitendienst monteur.docx

6. vgm plan bedrijfsnaam voor derden.docx

5. visgraat methodiek incidentenonderzoek pro g 02 leeg.xls

4. tra leeg.xlsx

3. werkvergunning aanpasbaar.docx

2. fine kinney rekenblad en invulformulier.xlsx

1. rie model algemeen 2010.xlsMaak er gebruik van tijdens je MVK / HVK opleiding of in jou werkzaamheden als MVK / HVK’er.

Mochten er vragen zijn aarzel dan niet om ze te stellen en stuur een email naar hstuiver@gmail.com.


Veiligheidsrondje 27 : Renovatie brug, wel of geen Chroom-6 of loodhoudend verf?

Fietsend langs het Oranjekanaal richting het industrieterrein van Emmen, blijkt de brug in Zuidbarge te zijn afgesloten in verband met een renovatie.

Alles is netjes afgezet en een schilder is, in korte broek & T-shirt want het is prachtig weer, de stalen relingen aan het schuren. Hij doet dit met een schuurmachine met afzuiging. So far so good zou je zeggen…

De beste man heeft werkhandschoenen aan, draagt ook veiligheidschoenen, echter geen adem- en oogbescherming. Heel veel schuurwerk heeft de schilder al gedaan, en je ziet dat er hier en daar tot wel 5 of 6 lagen zijn weg geschuurd.

Aangezien er voor dergelijke kunstwerken in het verleden met grote regelmaat lood- en Chroom-6 houdende verf is gebruikt, besluit ik alsnog de schilder te vragen of hierop getest is.

Ik stel mijn netjes voor en vertel hem over mijn zorgen, ook dat hij geen mondkapje (P3) gebruikt. De veiligheidsbril laat ik in deze buiten beschouwing omdat ik hiervan het nut i.v.m. de schuurmachine niet inzie. (het betreft een niet roterende machine)

De schilder is bekend met Chroom-6 en loodhoudend verf. Hij heeft hier echter verder niet bij stil gestaan. Wel heeft hem dit aan het denken gezet, met name toen ik hem had uitgelegd dat er vrij simpele testsetjes te koop zijn om er achter te komen wat voor verf er op een constructie is aangebracht.

De schilder is er niet gerust op en gaat de vraag neerleggen bij zijn werkgever….

Voor meer info over Chroom-6 ga naar: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/chroom-6

Wordt mogelijk vervolgd…..

WerkVeilig TOP 10 & statistieken 2018

startpagina WERKVEILIG

2018 zit er bijna weer op. Wat betreft het lezen van artikelen en het downloaden van tools e.d. op WerkVeilig, is dit ten opzichte van 2017 met ruim 30% toegenomen.

Het aantal unieke bezoekers gaat dit jaar ruim over de 36000 heen, het aantal downloads meer dan 15000 en de pagevieuws ruim 70000.

10 meest gelezen artikelen:
Wordpress top 10 artikelen 2018

10 meeste downloads:
Wordpress top 10 downloads 2018

Smartphone = Dodelijk = RI&E = TRA = Werkplek = (Bijna) Incident !

Smartphone ongelukken

Is een smartphone wel of niet een gevaar op de werkplek? Oordeel zelf!!

Een nieuwe studie in de Journal of Injury Prevention is onderzoek gedaan naar de gevaren van ‘afgeleid lopen’. Het oversteken van een druk kruispunt tijdens sms’en of praten in een smartphone kan dodelijk zijn. Texters (sms) lopen zelfs vier keer meer kans om verkeerslichten te negeren. Voetgangers die telefonisch gesprek zijn vergeten waarschijnlijk beide kanten op te kijken voordat ze een kruispunt oversteken……

In 2017 waren er alleen al in de USA 4.000 dodelijke slachtoffers van voertuigen / voetgangers; en 1.100 voetgangers werden in het ziekenhuis opgenomen door verwondingen die optraden tijdens sms’en en lopen.

Wat heeft dit te maken met het gebruik van smartphones op het werk?

Medewerkers die tijdens het werk smartphones gebruiken zijn afgeleid van de taak die voorhanden is. Ook kan hun gezichtsvermogen en / of gehoor verminderd zijn tijdens het gebruik van het elektronische apparaat – wat resulteert in een onvermogen om waarschuwingen waar te nemen en potentiële gevaren te identificeren.

Er zijn voorbeelden van (bijna) aanrijdingen in magazijnen door sms-ende heftruckchauffeurs, of operatoren van reusachtige metaalbewerkingsmachines die hun telefoons op de bedieningsunit van hun machines plakken, zodat ze konden sms’en en op het internet konden surfen terwijl ze machines “bedienden.”

Een echt “veiligheidsprobleem” bij kantoormedewerkers (en andere laag risico banen) met smartphones is er niet. Dit echter wel degelijk het geval op de werkvloer in fabrieken en bouw. Hier zouden smartphones moeten worden verbannen. Dit ook bij operators waar aanzienlijke veiligheidsrisico’s aanwezig zijn, zoals bedieners van vorkheftrucks, kranen, hoogwerkers, enz.).

Eigenlijk zou de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid (OVV) de Nederlandse ongevallengegevens moeten bestuderen en een norm ontwikkelen voor het gebruik van smartphones op de werkplek.

GRATIS: Alles over TRA met Risicobeoordeling en EU online Tools

TRA_Risicobeoordeling

Wanneer een Taak Risico Analyse (TRA)
Het doel van de Taak Risico Analyse is om van bepaalde risicovolle taken de risico’s op te sporen en op te heffen dan wel te verminderen. Het dient om werkzaamheden efficiënter uit te voeren en om het voorkomen van incidenten.

Een Taak Risico Analyse dient uitgevoerd te worden wanneer de uit te voeren werkzaamheden niet tot de standaard werkzaamheden van uw medewerkers behoren, wanneer de werkplek extra gevaren met zich mee brengt of wanneer het werk dermate complex is dat zich extra gevaren voor kunnen doen.

De Taak Risico Analyse moet uitgevoerd worden door een werkvoorbereider, in overleg met de uitvoerenden van de werkzaamheden. Download hier TRA + Risicobeoordeling.

Risicobeoordeling:
De bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in Europa is gebaseerd op risicobeoordeling en risicobeheersing. Voor een effectieve risicobeoordeling op de werkplek moeten alle betrokkenen een goed inzicht hebben in de juridische context, concepten, het proces van de inventarisatie en evaluatie van risico’s en de rol die de belangrijkste actoren die bij het proces betrokken zijn, moeten spelen.

Download hier de richtlijn risicobeoordeling zoals opgesteld door het Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk.

En kijk hier even op de website van het Agentschap voor gratis risicobeoordelingstools voor het midden en kleinbedrijf.

Contact via email: hstuiver@gmail.com, telefonisch: 06-20620342
of kijk op https://6s4s.wordpress.com

GRATIS : Risico Inventarisatie & Evaluatie / RI&E inclusief PVA / TRA (Excel, leeg)

RIE afbeelding Excel

Hierbij een (gratis) RIE /PVA en TRA in Excel formaat. De sheet is leeg en aan te passen.

Download RI&E Excelblad