GRATIS : Hulpmiddel voor de Veiligheidskundige : Conversatie-starters!

Conversatiestarter-scenario’s zijn een hulpmiddel om groepsdiscussies op de werkvloer of in het beroepsonderwijs te vergemakkelijken.

Deze conversatiestarters omvatten scenario’s die zijn ontworpen voor gebruik met werknemers die taken verrichten die aandoeningen aan het
bewegingsapparaat (spier- en skeletaandoeningen, aandoeningen aan het bewegingsapparaat) kunnen veroorzaken, en hun managers en leidinggevenden.

Ze zijn bedoeld om de behoefte aan snelle en doeltreffende communicatie tussen een werknemer en zijn manager over ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’ te ondersteunen.

De scenario’s kunnen worden gebruikt als uitgangspunt voor een gesprek en worden aangevuld met voorgestelde onderwerpen en inleidende vragen.

Ze kunnen worden gebruikt bij een workshop in gespreksvorm of als opening bij trainingen. Grotere groepen kunnen worden onderverdeeld in kleinere groepen of tweetallen voor een gesprek over elk scenario, de gespreksonderwerpen en hun inzichten.

Vervolgens kunnen ze hun inzichten plenair delen. Als de gespreksleider een grotere groep in kleinere groepen onderverdeelt, kan elke groep hetzelfde scenario of verschillende scenario’s krijgen.

 De gebruikte situaties zijn bedoeld om de aandacht te vestigen op enkele van de problemen waarmee werknemers worden geconfronteerd en op het belang van inzicht in de bedrijfsprotocollen met betrekking tot de preventie van ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’, waaronder welke verantwoordelijkheden bij de werkgevers en welke bij de werknemers liggen.

 Een organisatie kan de situaties afstemmen op de eigen behoeften door haar eigen beleid en protocollen met betrekking tot de preventie van ‘aandoeningen aan het bewegingsapparaat’ erin op te nemen.

 Door de gesprekken moeten werknemers het gevoel krijgen beter geïnformeerd en beter in staat te zijn met situaties waarin beslissingen moeten worden genomen, om te gaan.

 Met behulp van de gesprekken moeten werknemers, managers en leidinggevenden het belang gaan inzien van het vroegtijdig melden van klachten om het risico op de ontwikkeling van aandoeningen aan het bewegingsapparaat bij werknemers te verkleinen en om een duurzaam
arbeidsleven te ondersteunen.

De gespreksleiders kunnen ook overwegen de scenario’s en vragen aan te passen aan andere banen en werksituaties, waarbij dezelfde benadering wordt gehanteerd.

Meer weten? Ga dan hier naar de betreffende website.

Hieronder kunt u de PDF conversation starters van OSHA EU website downlaoden.

GRATIS : Wake Up Call formulieren als aanvulling op LMRA en Toolboxen.

Alweer een formulier…. Wordt je daar niet moe van….

Ik ben en blijf van mening dat alle kleine beetjes helpen om:

– veilig werken naar een hoger plan te brengen
– veilig werken en veilig denken goed tussen de oren te krijgen van;
– alle betrokken medewerkers en leidinggevenden

Het zijn in totaal 4 verschillende formulieren, een origineel, een 2e en 3e versie en een ingevuld voorbeeld.


Interesse? Download de formulieren dan hieronder!

De vier pijlers voor succesvol voorbereiden en beheren van besloten ruimten – aangeboden door 3M

In dit document gaat 3M zeer uitvoerig in hoe om te gaan met werkzaamheden in besloten ruimten. Omdat het een zeer informatief document betreft, kon ik het niet laten om langs deze weg het document te promoten.

Downloaden? Ga dan naar onderstaande link!

https://multimedia.3m.com/mws/media/1709231O/confined-spaces-4-step-plan-dutch.pdf?utm_campaign=&utm_medium=email&utm_source=Eloqua&utm_content=PSD-201905-nl_NL-TRN-Email-Play1_confinedspacesQ219_Email2&utm_eloquacontactid=11613893

Werkt bovenstaande link niet meer? Download het document dan hieronder!

BEACON Februari 2020 : Als je het niet WEET dan VRAAG je toch, D*MK*P!!

Wat is het verschil tussen “ denken ” en weten?” VEEL!!

Wat we doen is gebaseerd op onze ervaring (goed of slecht), en wat we onthouden het juiste is. Dit betekent dat er een redelijke kans bestaat dat onze acties fout kunnen zijn.

Weten betekent, doen wat juist is, gebaseerd op accurate informatie en procedures. En goed nadenken, niet raden of veronderstellen.

Het is beter om de actie uit te stellen en de juistheid te bevestigen dat doorgaan en een storing of lekkage, of erger te hebben.

CSB (Rapport No. 2016 02 I LA, (met een video ) analyseerde een brand die ontstond na een lekkage van isobutaan bij een poging tot reparatie van een ventiel; de operators kenden de specifieke procedure hiervoor niet en overwogen de mogelijke gevaren niet. De operators “wisten” het niet.

Meer lezen? Download dan hieronder de volledige BEACON.

HARDNEKKIG FENOMEEN : zonnepanelen installeren zonder voldoende valbeveiliging.

Ergens in Drenthe
Het is en blijft een hardnekkig probleem. Veel werknemers zijn blijkbaar in de waan dat men geen fouten maakt en / of onkwetsbaar is.

De ‘mannen’ gevraagd of zij de valbeveiliging zoals aangebracht voldoende vinden.

Daar zijn zijn
ten volste van overtuigd, als ze al vallen dan vallen ze, volgens eigen zeggen tegen de valbeveiliging aan welke in de dakgoot is geplaatst.

Op de uitleg dat je nogal ongelukkig terecht kan komen tegen de valbeveiliging aan, of er half of half tegen aan komt en alsnog een meter of 5 naar beneden valt, werd ter kennisgeving aangenomen.

En dit, volgens eigen zeggen, zij wel een valharnas en vallijnen in de bedrijfsbus hebben liggen maar niet gebruiken………..Top 10 downloads WerkVeilig – januari / augustus 2019

Hierbij de top 10 GRATIS downloads (met link) over de periode januari / augustus 2019.

10. Loto veiligstellen van bedrijfsonderdelen.docx

9. hazop voorbeeld moc 260 kogelkraan in leiding boven gaswasser vd2.xlsx

8. hazop leeg.xlsx

7. functie rie buitendienst monteur.docx

6. vgm plan bedrijfsnaam voor derden.docx

5. visgraat methodiek incidentenonderzoek pro g 02 leeg.xls

4. tra leeg.xlsx

3. werkvergunning aanpasbaar.docx

2. fine kinney rekenblad en invulformulier.xlsx

1. rie model algemeen 2010.xlsMaak er gebruik van tijdens je MVK / HVK opleiding of in jou werkzaamheden als MVK / HVK’er.

Mochten er vragen zijn aarzel dan niet om ze te stellen en stuur een email naar hstuiver@gmail.com.


Veiligheidsrondje 27 : Renovatie brug, wel of geen Chroom-6 of loodhoudend verf?

Fietsend langs het Oranjekanaal richting het industrieterrein van Emmen, blijkt de brug in Zuidbarge te zijn afgesloten in verband met een renovatie.

Alles is netjes afgezet en een schilder is, in korte broek & T-shirt want het is prachtig weer, de stalen relingen aan het schuren. Hij doet dit met een schuurmachine met afzuiging. So far so good zou je zeggen…

De beste man heeft werkhandschoenen aan, draagt ook veiligheidschoenen, echter geen adem- en oogbescherming. Heel veel schuurwerk heeft de schilder al gedaan, en je ziet dat er hier en daar tot wel 5 of 6 lagen zijn weg geschuurd.

Aangezien er voor dergelijke kunstwerken in het verleden met grote regelmaat lood- en Chroom-6 houdende verf is gebruikt, besluit ik alsnog de schilder te vragen of hierop getest is.

Ik stel mijn netjes voor en vertel hem over mijn zorgen, ook dat hij geen mondkapje (P3) gebruikt. De veiligheidsbril laat ik in deze buiten beschouwing omdat ik hiervan het nut i.v.m. de schuurmachine niet inzie. (het betreft een niet roterende machine)

De schilder is bekend met Chroom-6 en loodhoudend verf. Hij heeft hier echter verder niet bij stil gestaan. Wel heeft hem dit aan het denken gezet, met name toen ik hem had uitgelegd dat er vrij simpele testsetjes te koop zijn om er achter te komen wat voor verf er op een constructie is aangebracht.

De schilder is er niet gerust op en gaat de vraag neerleggen bij zijn werkgever….

Voor meer info over Chroom-6 ga naar: https://www.inspectieszw.nl/onderwerpen/chroom-6

Wordt mogelijk vervolgd…..

WerkVeilig TOP 10 & statistieken 2018

startpagina WERKVEILIG

2018 zit er bijna weer op. Wat betreft het lezen van artikelen en het downloaden van tools e.d. op WerkVeilig, is dit ten opzichte van 2017 met ruim 30% toegenomen.

Het aantal unieke bezoekers gaat dit jaar ruim over de 36000 heen, het aantal downloads meer dan 15000 en de pagevieuws ruim 70000.

10 meest gelezen artikelen:
Wordpress top 10 artikelen 2018

10 meeste downloads:
Wordpress top 10 downloads 2018