Gratis : Veiligheidsinstructiekaart – Excel (VIB / VIK)Handige EXCEL sheet om zelf Veiligheidsinstructiekaarten / bladen te maken. Zelf heb ik een bibliotheek aangelegd met H- en P-Zinnen en de PBM en gevarensymbolen. Met de juiste veiligheidsbladen / MSDS van de fabrikant is het een ‘fluitje van een cent’ om bovenstaand voorbeeld te maken.GRATIS : Worldwide info over gevaarlijke ( chemische ) stoffen.

Gevaarlijke stoffen europees

Vaak ben je als veiligheidskundige zoekende als het gaat over informatie aangande (mogelijk) gevaarlijke chemische stoffen en de directe en indirecte gevolgen voor mens, dier en milieu.

Gevaarlijke stoffen vormen nog altijd een belangrijk probleem voor de veiligheid en gezondheid op het werk. De effecten van blootstelling aan gevaarlijke stoffen variëren van tijdelijke en milde gezondheidsschade, zoals huidirritatie, tot ernstige acute en chronische ziekten, zoals obstructieve longaandoeningen, en potentieel dodelijke ziekten, zoals asbestose en kanker.

Sommige gevaarlijke stoffen zijn tevens ontvlambaar of ontplofbaar, waardoor ze extra veiligheidsrisico’s opleveren. Bovendien hebben sommige stoffen, zoals gassen die uit afvalwater voortkomen of uit koelsystemen lekken, acute toxische en dodelijke effecten.

Gelukkig zijn er Nederlandse, Europese en Amerikaanse websites waar de meest relevante informatie is te vinden middels Material Safety Data Sheets ( MSDS ) , Veiligheids Instructie Bladen ( VIB ) et cetera.

Op deze pagina enkele links waar je (bijna) alles kunt vinden:

GRATIS : Veiligheids Informatie Blad (VIB) contole tool van Inspectie SZW

veiligheidsinformatiebladen VIB

U wilt veilig en gezond werken met gevaarlijke stoffen en mengsels. Het veiligheidsinformatieblad (VIB), dat u van uw leverancier krijgt, is daarvoor onmisbaar. Het bevat alle eigenschappen van het product. Van de gevaren en de chemische samenstelling tot informatie over beschermingsmiddelen, veilig gebruik, transport en afvoer.

Het is belangrijk én wettelijk verplicht dat uw leverancier het VIB goed invult. Als er informatie niet klopt of ontbreekt, kan dat gevaar opleveren voor uw medewerkers. Doe daarom de VIB-check. Zo weet u zeker dat u veilig aan de slag kunt.

Ga hier naar de VIB Test!