Psychosociale Arbeidsbelasting: stop de Meer Met Minder maatschappij

psychosociale arbeidsbelasting

Meer omzet met steeds minder mensen en middelen, Meer (in)kopen voor Minder geld, Meer winst door kwalitatief Mindere (slechtere) producten, meer dividend voor de investeerders…

Winstbejag, race to the bottom, korte termijn denken, het houdt gewoonweg niet op. Met steeds minder mensen moet er meer worden gepresteerd en geproduceerd. Steeds maar weer met minder personeel in bouw en industrie, maar ook in de ziekenhuizen, de thuiszorg- en andere instellingen.

Echte salarisverhogingen zijn tegenwoordig een zeldzaamheid en ze zijn amper voldoende om de steeds hogere kosten van het levensonderhoud op te vangen.

Er is voor het overgrote deel van de werknemers steeds minder te besteden, dit terwijl zij steeds meer moeten presteren en produceren voor hetzelfde of lager salaris. Aan de andere kant zie je dat de bedrijfswinsten ieder jaar groeien.

De werknemers in de Westerse maatschappij ziet dit met lede ogen aan. Door de steeds grotere kloof tussen arm en rijk, de ongelijkheid, het niet (meer) medelen in de winsten, praktisch nul procent rente op spaartegoeden, gigantische bonussen en salarissen in de top van het bedrijfsleven, landelijk bestuur en semi-overheden stuwt het aantal ontevredenen steeds verder op. Met alle gevolgen van dien……….

Onderzoek in o.a. Noorwegen en Zweden hebben overduidelijk uitgewezen dat dit op de werkplek uitmondt in:

 • meer werkdruk
 • meer stress
 • meer burn-outs
 • meer pesten
 • meer werk- en pesten gerelateerde zelfmoorden
 • meer mensen in de ziektewet

Stop met de Meer met Minder maatschappij, ga voor Minder met Meer maatschappij. Door meer handjes in de zorg, industrie en bouw draag je bij aan:

 • minder werkdruk
 • minder stress
 • minder burn-outs
 • minder pesten
 • minder werk- en pesten gerelateerde zelfmoorden
 • minder werknemers in de ziektewet
 • meer mensen aan het werk

 

Lekker en met plezier werken & in je vel zitten,
daar gaat het uiteindelijk toch om?

Contact via email: hstuiver@gmail.com, telefonisch: 06-20620342
of kijk op https://6s4s.wordpress.com