GRATIS : Bepaling Risicoscore – Fine & Kinney rekenblad & Guyric methode

Fine & Kinney voorbeeld

Voor het bepalen van de Risicoscore worden de hieronder gelinkte methodieken veel gebruikt door veiligheidskundigen. Hierbij beide methodieken gratis aangeboden door WerkVeilig!

Fine Kinney rekenblad en invulformulier

Guyric methode